1
00:00:00,000 --> 00:00:03,720
== Titulky pro vás přeložila <font color=#00ff00>Milenka</font> ==

2
00:00:04,008 --> 00:00:06,948
Existuje svobodná vůle?

3
00:00:08,812 --> 00:00:13,612
Musím se snažit, abych
vědomě kontroloval své činy?

4
00:00:14,960 --> 00:00:16,764
Udělal jsem
to schválně?

5
00:00:16,765 --> 00:00:19,392
Jsem si jistý, že ano.

6
00:00:19,393 --> 00:00:24,088
Nebo jsem byl donucen to udělat
nějakým neviditelným neurálním procesem?

7
00:00:24,089 --> 00:00:28,508
Faktem je, že většina neurovědců
tvrdí, že svobodná vůle

8
00:00:28,509 --> 00:00:30,358
je iluze.

9
00:00:30,359 --> 00:00:34,255
Jestli je to pravda,
jsme prostě loutky?

10
00:00:34,256 --> 00:00:37,570
Jsme k volbám nuceni?

11
00:00:37,571 --> 00:00:41,307
Odpověď na to
může být nalezena

12
00:00:41,308 --> 00:00:44,548
v naší další hodině. Nashle.

13
00:00:45,015 --> 00:00:47,161
To je úžasné, Danieli.

14
00:00:47,162 --> 00:00:50,438
Ukončit hodinu chvílí napětí
je vždy přinutí znovu přijít.

15
00:00:50,439 --> 00:00:52,130
- Odpověď je ne.
- Na co?

16
00:00:52,131 --> 00:00:53,778
Na cokoli, na co
ses mě chtěl zeptat.

17
00:00:53,779 --> 00:00:56,082
Pokud si teda příliš
nefandím kvůli svému egu.

18
00:00:56,083 --> 00:00:58,097
Prostě jsem se chtěl
ujistit, že se chystáš

19
00:00:58,098 --> 00:01:00,431
navštívit večírek Chicagské
vědecké nadace v pátek.

20
00:01:00,432 --> 00:01:02,417
Ztratil jsi mě u večírku.

21
00:01:02,418 --> 00:01:03,793
Opravdu tě tam
potřebuju, Danieli.

22
00:01:03,794 --> 00:01:05,315
- Proč?
........