1
00:00:20,842 --> 00:00:22,510
Dobré odpoledne, Cedarville!

2
00:00:25,864 --> 00:00:29,417
Je mi nesmírnou ctí předat

3
00:00:29,484 --> 00:00:32,150
naše výroční ocenění
za službu naší obci

4
00:00:32,270 --> 00:00:34,670
jednomu z našich
nejmimořádnějších občanů.

5
00:00:34,790 --> 00:00:38,258
Takže, hodně z vás
ho možná zná

6
00:00:38,326 --> 00:00:41,995
jako Boba, trenéra našich
mladých baseballových šampiónů.

7
00:00:42,063 --> 00:00:43,898
A někteří ho možná znáte

8
00:00:43,965 --> 00:00:47,768
jako správce našeho
stipendijního fondu.

9
00:00:47,836 --> 00:00:51,071
Ale vím určitě, že ho všichni
znáte jako toho,

10
00:00:51,139 --> 00:00:53,040
kdo vlastní jedinou
čerpací stanici ve městě.

11
00:00:54,543 --> 00:00:58,109
Bob Harris! Předstup před nás
se svou celou rozkošnou rodinkou!

12
00:01:01,850 --> 00:01:03,684
Bob Harris, přátelé!

13
00:01:04,352 --> 00:01:09,620
Bobe, tvoje aktivita pro obec,
dobročinnost a charakter

14
00:01:09,624 --> 00:01:12,526
představuje to nejlepší,
co může Cedarville nabídnout.

15
00:01:12,594 --> 00:01:15,028
Prosím, přijmi toto
jménem nás všech

16
00:01:15,096 --> 00:01:16,229
a věz, že tě máme
všichni moc rádi.

17
00:01:48,363 --> 00:01:49,465
Jsi v pořádku?

18
00:01:51,533 --> 00:01:52,766
Bobe?

19
00:01:58,540 --> 00:02:00,207
Rozmáčkneš mě!

20
00:02:00,274 --> 00:02:03,677
Probuď se!

21
00:02:06,882 --> 00:02:09,482
Myslím, že máš infarkt.
Zavolám sanitku!

22
00:02:11,252 --> 00:02:15,322
Ne. Jen mě odvez do nemocnice.
........