1
00:00:00,000 --> 00:00:03,720
== Titulky pro vás přeložila <font color=#00ff00>Milenka</font> ==

2
00:00:04,027 --> 00:00:07,087
Existuje svobodná vůle?

3
00:00:08,896 --> 00:00:13,696
Musím se snažit, abych
vědomě kontroloval své činy?

4
00:00:14,974 --> 00:00:16,890
Udělal jsem
to schválně?

5
00:00:16,891 --> 00:00:19,472
Jsem si jistý, že ano.

6
00:00:19,473 --> 00:00:24,196
Nebo jsem byl donucen to udělat
nějakým neviditelným neurálním procesem?

7
00:00:24,197 --> 00:00:30,097
Faktem je, že většina neurovědců
tvrdí, že svobodná vůle je iluze.

8
00:00:30,135 --> 00:00:34,272
Jestli je to pravda,
jsme prostě loutky?

9
00:00:34,273 --> 00:00:37,409
Jsme k volbám nuceni?

10
00:00:37,410 --> 00:00:41,279
Odpověď na to
může být nalezena

11
00:00:41,280 --> 00:00:44,520
v naší další
hodině. Nashle.

12
00:00:45,077 --> 00:00:47,212
To je úžasné, Danieli.

13
00:00:47,213 --> 00:00:50,512
Ukončit hodinu chvílí napětí
je vždy přinutí znovu přijít.

14
00:00:50,513 --> 00:00:51,980
- Odpověď je ne.
- Na co?

15
00:00:51,981 --> 00:00:53,716
Na cokoli, na co
ses mě chtěl zeptat.

16
00:00:53,717 --> 00:00:56,069
Pokud si teda příliš
nefandím kvůli svému egu.

17
00:00:56,070 --> 00:00:57,985
Prostě jsem se chtěl
ujistit, že se chystáš

18
00:00:57,986 --> 00:01:00,522
zúčastnit večírku Chicagské
vědecké nadace v pátek.

19
00:01:00,523 --> 00:01:02,421
Ztratil jsi mě u večírku.

20
00:01:02,422 --> 00:01:03,822
Opravdu tě tam
potřebuju, Danieli.

21
00:01:03,823 --> 00:01:05,353
- Proč?
- Protože

22
........