1
00:02:53,687 --> 00:02:58,556
<i>Kapitola první: YAU MUK-YAN

2
00:03:31,992 --> 00:03:33,486
Tom Lee Piano. Jdu vám naladit klavír.

3
00:03:33,928 --> 00:03:36,228
Nemám čas. Přijďte jindy.

4
00:03:37,831 --> 00:03:38,889
Pojďte dál.

5
00:03:39,099 --> 00:03:40,666
Řekla jsem, že nemám čas. Přijďte jindy.

6
00:03:40,701 --> 00:03:42,029
Už je tady. Má tu práci.

7
00:03:42,102 --> 00:03:43,326
Nepřidělávej mu starosti.

8
00:03:43,337 --> 00:03:44,795
Běž! Běž! Pojďte dál, prosím.

9
00:03:44,838 --> 00:03:46,104
Klavír je nahoře.

10
00:03:48,909 --> 00:03:50,376
Buď hodná a přestaň brečet.

11
00:03:51,245 --> 00:03:56,581
Huš. Neplač. Prosím, přestaň.

12
00:04:00,888 --> 00:04:01,920
Zůstaneš?

13
00:04:04,024 --> 00:04:05,552
Tví kamarádi se vrací pozítří.

14
00:04:06,827 --> 00:04:08,454
Bude to vypadat blbě, když
zůstanu. Nesouhlasíš?

15
00:04:10,064 --> 00:04:12,498
Už jsem jim o tobě řekla.

16
00:04:13,200 --> 00:04:14,428
Musíš si vymyslet lepší výmluvu,

17
00:04:14,568 --> 00:04:15,899
když mi chceš dát kopačky.

18
00:04:17,671 --> 00:04:18,569
Hlupáčku.

19
00:04:21,041 --> 00:04:22,804
Buď hodná. Donesu ti vodu.

20
00:04:42,296 --> 00:04:42,990
Napijte se.

21
00:04:49,069 --> 00:04:50,001
Nemáš ale žádný peníze.

22
00:04:52,139 --> 00:04:54,471
Jsem na to zvyklý. Neumřu.

23
00:04:56,043 --> 00:04:59,103
Teď buď hodná, běž do
koupelny a umyj si obličej.

24
00:05:02,249 --> 00:05:03,739
Vypadá to, že se odtud chceš vyplížit.

25
00:05:04,218 --> 00:05:06,448
........