1
00:00:08,987 --> 00:00:11,922
Tři, dva, jedna.

2
00:00:11,964 --> 00:00:14,003
Jóóó!

3
00:00:14,161 --> 00:00:15,997
Juhú!

4
00:00:18,723 --> 00:00:20,256
Co chceš dělat dál?

5
00:00:20,308 --> 00:00:23,449
Houpačky?

6
00:00:23,575 --> 00:00:26,660
Dobře,
prolézací roura?

7
00:00:27,125 --> 00:00:28,042
Néé.

8
00:00:28,061 --> 00:00:29,160
Néé?

9
00:00:29,194 --> 00:00:32,558
No, tak si myslím,
že nám dochází možnosti, zlato.

10
00:00:32,617 --> 00:00:34,414
Já chci jít na kolotoč.

11
00:00:34,622 --> 00:00:36,907
Znova?

12
00:00:36,958 --> 00:00:39,459
Ale teď už sama.

13
00:00:40,398 --> 00:00:42,065
Aha.

14
00:00:42,271 --> 00:00:43,888
Já ti nevím, beruško.

15
00:00:43,948 --> 00:00:45,529
Tati, je mi šest.

16
00:00:45,579 --> 00:00:48,770
Už nejsem mimino.

17
00:00:48,957 --> 00:00:50,332
Prosím?

18
00:00:54,904 --> 00:00:56,412
Děkuju.

19
00:00:56,664 --> 00:00:58,414
-Připravena?
-Hm.

20
00:00:58,679 --> 00:01:00,054
Tak dobře.

21
00:01:00,085 --> 00:01:01,252
Pojď sem.

22
00:01:01,282 --> 00:01:03,183
Vezmu méďu.

23
00:01:03,851 --> 00:01:07,921
Teď slib,
že to neřekneš mámě, jo?

24
00:01:07,962 --> 00:01:09,415
Pořádně by mi vyčinila,
kdyby na to přišla.
........