1
00:00:31,306 --> 00:00:35,602
<i>Tvé jméno má být Abraham,</i>
<i>udělám z tebe otce mnoha národů.</i>

2
00:00:35,641 --> 00:00:39,055
<i>Kniha Genesis,</i>
<i>kapitola 17, verš 5.</i>

3
00:00:47,166 --> 00:00:51,166
<i>Historie dává přednost</i>
<i>legendám před lidmi.</i>

4
00:00:53,918 --> 00:00:57,218
<i>Dává přednost ušlechtilosti</i>
<i>před brutalitou.</i>

5
00:00:58,408 --> 00:01:03,409
<i>Proslovům tyčícím se do výše</i>
<i>před tichými činy.</i>

6
00:01:05,257 --> 00:01:08,257
<i>Historie si pamatuje bitvu,</i>

7
00:01:08,309 --> 00:01:10,909
<i>ale zapomíná na krev.</i>

8
00:01:10,938 --> 00:01:14,124
14. duben, 1865
<i>Cokoli, co si historie pamatuje o mně,</i>

9
00:01:14,143 --> 00:01:17,020
<i>pamatuje-li si vůbec něco...</i>

10
00:01:18,062 --> 00:01:21,462
<i>Má to být alespoň zlomek pravdy.</i>

11
00:01:22,462 --> 00:01:26,162
<i>Kdokoli jiný jsem,</i>
<i>manžel, právník...</i>

12
00:01:26,629 --> 00:01:28,930
<i>..president.</i>

13
00:01:29,004 --> 00:01:31,504
<i>Vždy o sobě přemýšlím,</i>
<i>jako o člověku,</i>

14
00:01:31,533 --> 00:01:34,532
<i>který bojoval proti temnotě.</i>

15
00:01:37,890 --> 00:01:40,389
<i>Zanechávám ve tvých</i>
<i>důvěryhodných rukách,</i>

16
00:01:40,414 --> 00:01:41,915
<i>můj drahý příteli Henry,</i>

17
00:01:41,903 --> 00:01:45,490
<i>tento záznam, který začíná,</i>
<i>když jsem byl ještě chlapec.</i>

18
00:01:47,542 --> 00:01:50,419
PIGEON CREEK, INDIANA
1818

19
00:01:51,229 --> 00:01:54,341
- Pojďte sem, rychle!
- Vezmi je sem dolu, jdeme!

20
00:01:54,375 --> 00:01:55,794
Prosím, pane, ne!

21
00:01:55,914 --> 00:01:57,640
Je to nějaký omyl, nejsem otrok!

22
00:01:57,733 --> 00:02:00,131
Ne! Nechte je jít!

........