1
00:00:00,454 --> 00:00:02,150
V minulých dílech <i>Skladiště 13...</i>

2
00:00:02,184 --> 00:00:07,388
Přišel jste do mého domu a okradl
mě a já vám tu laskavost oplatím.

3
00:00:07,423 --> 00:00:12,659
Pryč! Někdo mi ničí
moji životní práci!

4
00:00:12,694 --> 00:00:14,788
Všechny jsou tady.

5
00:00:14,823 --> 00:00:16,090
Artie?

6
00:00:16,125 --> 00:00:17,922
Nejsem si jistý,
že jsou všechny.

7
00:00:17,957 --> 00:00:20,557
Tohle jsou potřeby na balení.

8
00:00:20,591 --> 00:00:22,656
Au!

9
00:00:22,690 --> 00:00:23,957
Bože, co zase?

10
00:00:23,991 --> 00:00:25,794
Jo, musíme tě zbavit
toho metronomu.

11
00:00:25,828 --> 00:00:26,796
Nevím, jestli je to možné.

12
00:00:26,831 --> 00:00:28,965
Vy, pane, mi dlužíte večeři.

13
00:00:29,000 --> 00:00:31,370
Velmi pěknou večeři.

14
00:00:37,651 --> 00:00:40,321
Steve! Jak ti jde průzkum?

15
00:00:40,356 --> 00:00:42,792
Zatím jsem teprve v půlce áček.

16
00:00:42,826 --> 00:00:45,497
Máš vůbec ponětí, jak je
databáze Skladiště obrovská?

17
00:00:45,531 --> 00:00:46,732
Ne. Pouč mě.

18
00:00:46,766 --> 00:00:48,734
Mohl jsi prostě říct: "Hloupá otázka."

19
00:00:48,768 --> 00:00:50,570
Hloupá otázka.

20
00:00:50,604 --> 00:00:53,441
Ale víš, kdo by ti mohl pomoct?

21
00:00:53,475 --> 00:00:54,842
Ta technicky zdatná dívka.

22
00:00:54,877 --> 00:00:57,112
Možná trochu šmrncnutá
punk rockem a trochu gotikem.

23
00:00:57,146 --> 00:00:59,750
Artie, když Claudie zjistí, že hledám,
jak se odpojit

24
........