1
00:00:00,220 --> 00:00:03,288
<i>Viděli jste... </i>

2
00:00:03,508 --> 00:00:07,906
Bulkheade, připrav se na odjezd.
Rafael a agent Fowler

3
00:00:08,049 --> 00:00:10,932
budou mít na starost tvůj
přesun a komunikační spojení.

4
00:00:11,150 --> 00:00:15,787
- Kdo je mezi vámi ten nejdivočejší?
- Já jsem Hardshell.

5
00:00:15,855 --> 00:00:21,061
Získáš pro mě něco.
Tox-En.

6
00:00:21,130 --> 00:00:24,011
<i>Ty to jen tak neseš?
Myslel jsem, že ta věc je toxická. </i>

7
00:00:24,080 --> 00:00:27,943
Tvá Jiskra bude moje, Wrecker.

8
00:00:32,410 --> 00:00:35,010
<i>To je ono, vojáku.
Pojď domů! </i>

9
00:00:35,079 --> 00:00:39,719
Wrecker mě nechal naživu.
Poslední chyba, kterou kdy udělal.

10
00:00:43,425 --> 00:00:45,676
To ne!

11
00:00:47,968 --> 00:00:50,853
<b>2x16 - Hurt</b>

12
00:01:07,502 --> 00:01:08,267
Och, ano!

13
00:01:10,537 --> 00:01:13,272
Hej!

14
00:01:13,341 --> 00:01:18,046
Nech mě hádat ... ty a Raf jste celou
cestu poslouchali jen ty profláklý písničky.

15
00:01:20,619 --> 00:01:23,387
No, jistě to byla sranda, ale já jsem
kdykoli připravena vrátit se k mému

16
00:01:23,455 --> 00:01:27,025
pravidelně přidělenému
partnerovi, Bulkhe...

17
00:01:31,865 --> 00:01:35,102
Bulkheade, odpověz!

18
00:01:35,871 --> 00:01:37,337
Bulkheade?

19
00:01:42,532 --> 00:01:45,769
<i>překlad a synchro: f1nc0 </i>

20
00:02:29,717 --> 00:02:32,618
Bulkheade?
Co se stalo?

21
00:02:32,686 --> 00:02:35,120
Vystavení látce Tox-En, mimo jiného.

22
00:02:35,189 --> 00:02:38,124
Bulkhead utrpěl
kompletní selhání systémů.

........