1
00:00:00,200 --> 00:00:04,520
<b>EGYPT 1334 před naším letopočtem</b>
Tak se zatím měj! Za ten čurbes pardon.

2
00:00:06,520 --> 00:00:09,051
To hodláš odejít beze mě?

3
00:00:10,052 --> 00:00:12,860
Po tom všem, co jsme spolu zažili?

4
00:00:13,360 --> 00:00:18,000
Musíš se starat o svůj lid, královno
Nefertiti. Bude teď po řádění té

5
00:00:18,200 --> 00:00:21,220
zbrojené robo-kobylky trochu nesvůj.

6
00:00:21,720 --> 00:00:27,120
- Pardon! Přišla mi zpráva...
Zajímavé. - Co? - Vůbec nic!

7
00:00:27,320 --> 00:00:30,200
Ještě nikdy jsem
nebyl takhle nadšenej!

8
00:00:35,920 --> 00:00:39,249
Plavidlo o velikosti 10
milionů čtverečních kilometrů.

9
00:00:39,450 --> 00:00:42,480
Loď o velikosti Kanady se řítí k Zemi.

10
00:00:42,680 --> 00:00:45,840
- Nějaké známky života?
- Výzkumná skupina zjistila tohle.

11
00:00:46,040 --> 00:00:48,760
To mě teda podržte!

12
00:00:48,960 --> 00:00:53,640
Vím o někom, kdo si tohle zamiluje.
A nesmím zapomenout na Ponďáky!

13
00:00:53,840 --> 00:00:57,000
Celej hořím! Přidejte se,
nebo se kliďte.

14
00:00:57,200 --> 00:01:01,840
- Navázali jste s nimi komunikaci?
- Ta je se mnou. Dobrá otázka, Neffy.

15
00:01:02,040 --> 00:01:06,560
Žádná odezva na žádném kanálu
ani v žádném rozpoznatelném jazyce.

16
00:01:06,760 --> 00:01:12,400
Pokud se k Zemi přiblíží na 10 tisíc
kilometrů, vypustíme rakety.

17
00:01:12,600 --> 00:01:17,800
Hrome, doteď jste se mi líbila.
Za jak dlouho se dostane tak blízko?

18
00:01:18,000 --> 00:01:19,880
Za 6 hodin a 19 minut.

19
00:01:20,080 --> 00:01:23,160
Tak to nechte na nás. Jde se, Neffy!

20
00:01:23,360 --> 00:01:24,960
Budeme potřebovat píchnout.

21
00:01:26,800 --> 00:01:28,000
<b> </b>
- Ještě trochu dušeného?
- Kde jsi byl? 7 měsíců!

22
00:01:28,000 --> 00:01:29,775
........