1
00:00:00,000 --> 00:00:01,882
== Titulky pro vás přeložila <font color=#00ff00>Milenka</font> ==

2
00:00:01,883 --> 00:00:04,366
Jak složité to chcete?

3
00:00:04,367 --> 00:00:09,167
Ať už "to" je průměr 4.0,
nebo milión babek.

4
00:00:09,368 --> 00:00:12,142
Nebo jen soulož.

5
00:00:12,143 --> 00:00:15,292
Ambice pohání nás všechny.
To, co William James nazýval

6
00:00:15,293 --> 00:00:18,953
"uctíváním
bohyně úspěchu".

7
00:00:18,954 --> 00:00:23,900
Freud chtěl, abychom věřili, že
všechno úsilí vychází z libida.

8
00:00:23,901 --> 00:00:24,982
Promiň, Sigmunde.

9
00:00:24,983 --> 00:00:30,883
Úspěch je neurologicky předurčen
schopností soustředit se na úkol

10
00:00:30,902 --> 00:00:36,482
a vytrvalost je funkcí
aktivního limbického systému.

11
00:00:37,982 --> 00:00:41,493
Vezměte si,
například, tady fotbalistu.

12
00:00:41,494 --> 00:00:46,010
Jeho limbický systém
zjevně nejede na plné obrátky.

13
00:00:46,011 --> 00:00:50,593
Buď to, nebo jeho ambice vyhrály
jako Heisman v nahrazení touhy

14
00:00:50,594 --> 00:00:53,534
absolvovat
tuto třídu!

15
00:00:53,785 --> 00:00:55,801
- Promiňte.
- Dobré ráno, sluníčko.

16
00:00:55,802 --> 00:01:00,236
Když mluvíme o absolvování této třídy,
předejte vaše práce tady panu Lewickimu.

17
00:01:00,237 --> 00:01:04,940
Jeho ambicí je si je
všechny dnes přečíst.

18
00:01:06,202 --> 00:01:10,213
Nemyslím si, že by některý z nich
pomyslel na kontrolu pravopisu.

19
00:01:10,214 --> 00:01:15,788
Vytrvalost, Lewicki. Jednou
za čas tě studenti překvapí.

20
00:01:15,789 --> 00:01:18,103
Vlastně mě
překvapil Brian Cahill.

21
00:01:18,104 --> 00:01:21,029
- Nevím, kdo to je.
- Ten fotbalista?
........