1
00:00:17,250 --> 00:00:18,449
Victorious s02e01
Přeložila Petus

2
00:00:18,450 --> 00:00:20,250
Zadržte, zadržte.

3
00:00:20,320 --> 00:00:21,960
Někdo byl mimo.

4
00:00:22,020 --> 00:00:23,960
Jo, kdo to byl?

5
00:00:24,030 --> 00:00:24,960
Dvě nápovědy:

6
00:00:25,030 --> 00:00:28,300
Robbie and Shapiro.

7
00:00:28,360 --> 00:00:30,130
Já jsem nezpíval mimo.

8
00:00:30,200 --> 00:00:32,400
Chlape, tvůj celej život je mimo.

9
00:00:32,470 --> 00:00:36,600
No, já si myslím že Tori byla mimo.

10
00:00:36,670 --> 00:00:38,010
No.

11
00:00:38,070 --> 00:00:40,270
Tori nebyla mimo.

12
00:00:40,340 --> 00:00:41,380
Byla jsi úžasná.

13
00:00:41,440 --> 00:00:43,110
Vážně pěkný tón.

14
00:00:43,180 --> 00:00:45,210
Pěkný kluk si myslí, že jsem byla perfektní.

15
00:00:48,050 --> 00:00:49,650
Uh-uh! Ne tak rychle.

16
00:00:49,720 --> 00:00:51,650
Pojďme mluvit o vašem úkolu.

17
00:00:51,720 --> 00:00:53,490
Na Úplňkový Jam.

18
00:00:53,550 --> 00:00:54,350
Mm-hmm.

19
00:00:54,420 --> 00:00:56,620
Všichni musíte udělat svou písničku.
Váš výkon se bude počítat,

20
00:00:56,690 --> 00:00:58,360
jako třetina známky za semestr.

21
00:00:58,430 --> 00:00:59,560
Musíme zpívat sólo?

22
00:00:59,630 --> 00:01:01,630
Můžete být sólo,nebo se můžete spárovat
s někým

23
00:01:01,700 --> 00:01:03,430
ze třídy a zpívat duet.

24
00:01:03,500 --> 00:01:05,900
Ale jen sóla nebo duety.

25
........