0
00:00:19,795 --> 00:00:24,000
AMERIČAN V PAŘÍŽI

1
00:00:25,500 --> 00:00:30,861
Titulky z angličtiny přeložil a upravil
-petroniuss-

2
00:01:57,271 --> 00:01:59,231
Tak tohle je Paříž.

3
00:01:59,398 --> 00:02:01,900
A já jsem Američan,
který tu žije.

4
00:02:02,100 --> 00:02:03,619
Jsem Jerry Mulligan,

5
00:02:03,819 --> 00:02:05,529
voják ve výslužbě.

6
00:02:05,738 --> 00:02:09,116
Když jsem si měl po válce
najít práci,

7
00:02:09,283 --> 00:02:10,325
zůstal jsem tu.

8
00:02:10,534 --> 00:02:11,910
Řeknu vám proč.

9
00:02:12,135 --> 00:02:13,512
Jsem malíř.

10
00:02:13,704 --> 00:02:16,707
Chtěl jsem jím být
už odmalička.

11
00:02:16,915 --> 00:02:19,668
Pro malíře je Mekkou studií,

12
00:02:19,877 --> 00:02:21,754
inspirace i života

13
00:02:21,920 --> 00:02:25,299
právě tato hvězda jménem Paříž.

14
00:02:26,925 --> 00:02:28,635
Jen pohleďte.

15
00:02:28,844 --> 00:02:32,264
Není divu, že zde našlo
domov tolik umělců.

16
00:02:32,473 --> 00:02:37,061
Když vám to nemaluje tady,
zabalte to a dobře se ožeňte.

17
00:02:37,478 --> 00:02:40,898
Jsme na levém břehu.
Tady bydlím.

18
00:02:41,940 --> 00:02:43,275
V téhle ulici.

19
00:02:44,109 --> 00:02:45,527
Po pár letech...

20
00:02:45,736 --> 00:02:47,946
...se tady znám skoro s každým.

21
00:02:48,113 --> 00:02:50,449
Lepší partu abys pohledal.

22
00:02:51,075 --> 00:02:53,952
U nás doma každý tvrdil,
že nemám talent.

........