1
00:00:02,300 --> 00:00:04,078
Shalom, fanoušci blogu.

2
00:00:04,163 --> 00:00:06,636
Jacob Ben Israel se hlásí
z McKinleyho střední.

3
00:00:06,671 --> 00:00:09,257
Je tu krutý čtvrtý ročník -

4
00:00:09,292 --> 00:00:12,542
kdo uspěje a kdo propadne?

5
00:00:12,577 --> 00:00:15,276
Finn Hudson,
průměrný zadák,

6
00:00:15,311 --> 00:00:17,417
průměrný vedoucí hlas sboru.

7
00:00:17,452 --> 00:00:19,276
Čím bys chtěl být,
až vyrosteš?

8
00:00:19,311 --> 00:00:20,799
Já? No...

9
00:00:20,834 --> 00:00:22,720
Jo, mám plány.

10
00:00:23,632 --> 00:00:26,236
Máma se pořád nerozhodla,

11
00:00:26,271 --> 00:00:27,835
jestli půjdu na Harvard
nebo Stanford.

12
00:00:27,870 --> 00:00:29,538
A kam se hlásíš ty?

13
00:00:29,573 --> 00:00:31,010
Nikam, jsem ve třeťáku.

14
00:00:31,045 --> 00:00:33,025
Čtvrťák, třeťák, třeťák.

15
00:00:33,060 --> 00:00:33,818
Zdárek.

16
00:00:33,853 --> 00:00:36,096
Já myslel, že maturuješ?

17
00:00:36,131 --> 00:00:37,397
Zdání klame.

18
00:00:37,432 --> 00:00:39,347
Na vozíku vypadám
o rok starší.

19
00:00:45,469 --> 00:00:46,490
Jsem ráda, že se ptáš.

20
00:00:46,525 --> 00:00:47,579
Tento rok se oba hlásíme

21
00:00:47,614 --> 00:00:50,418
- na uměleckou školu v New Yorku.
- Julliard.

22
00:00:50,453 --> 00:00:52,963
Zařídíme si byt
na Lower East Side...

23
00:00:52,494 --> 00:00:54,572
Jako Bette a Barbara
v Osudových plážích,

........