1
00:00:02,000 --> 00:00:04,360
<i>Keď som bola malá,
môj obľúbený príbeh...</i>

2
00:00:04,360 --> 00:00:06,640
<i>...bol o nesmrteľnom mužovi,...</i>

3
00:00:06,640 --> 00:00:10,440
<i>...ktorého oči boli tak obťažené
váhou toho, čo všetko už zažil...</i>

4
00:00:10,440 --> 00:00:13,280
<i>Muž, ktorý spadol z nebies.</i>

5
00:00:18,281 --> 00:00:19,281
<i>ZNEŠKODNIŤ</i>

6
00:00:24,120 --> 00:00:25,640
Vedel som, že ma
nakoniec nájdeš.

7
00:00:28,120 --> 00:00:30,600
<i>Udobri sa so svojimi bohmi.
ZNEŠKODNIŤ</i>

8
00:00:30,600 --> 00:00:32,880
Kedysi boli aj tvojimi.

9
00:00:32,880 --> 00:00:34,720
Už viac nie sú.

10
00:00:34,800 --> 00:00:36,721
<i>ZNEŠKODNIŤ</i>

11
00:00:57,880 --> 00:00:59,360
Som posledný?

12
00:00:59,360 --> 00:01:01,320
Je tu ešte jeden.

13
00:01:02,360 --> 00:01:04,400
Doktor.

14
00:01:15,401 --> 00:01:17,401
Mesto Súcit
Sk titulky: Maťo

15
00:01:45,040 --> 00:01:47,880
"Súcit, 81 obyvateľov."

16
00:01:51,160 --> 00:01:54,680
Pozri. Kopa kameňov
a kusov dreva.

17
00:01:59,760 --> 00:02:02,040
Čo je to?

18
00:02:04,520 --> 00:02:06,560
Kopa kameňov a kusov dreva.

19
00:02:10,880 --> 00:02:12,760
Na tabuli sa píše
"Nevstupovať".

20
00:02:12,760 --> 00:02:16,720
Pre mňa sú tabule s nápisom nevstupovať
skôr návrhy a nie rozkazy.

21
00:02:16,720 --> 00:02:18,480
Ako napríklad s praním v ruke.

22
00:02:45,680 --> 00:02:46,840
To je nedobré.

23
00:02:54,520 --> 00:02:55,840
Je to pouličná lampa.

........