1
00:00:02,002 --> 00:00:07,007
Následující události se podle Ministerstva
obrany Spojených států nikdy nestaly.

2
00:00:09,491 --> 00:00:13,013
Z anglických titulků a odposlechu přeložili
Stann a TomStrom

3
00:00:14,098 --> 00:00:19,478
Konvoj letadlové lodi USS Enterprise,
320 km od pobřeží Severní Koreje.

4
00:01:56,617 --> 00:01:58,786
Prérijní lovec letové kontrole.

5
00:01:59,120 --> 00:02:02,503
Prérijní lovec volá
letovou kontrolu. Slyšíte mě?

6
00:02:03,429 --> 00:02:06,829
Prérijní lovče, tady
letová kontrola. Potvrzuji přistání.

7
00:02:06,869 --> 00:02:10,308
Dokončím okruh a začnu
hlídkovat ve svém sektoru.

8
00:02:10,633 --> 00:02:14,491
Nominální status 1400,
ve vzduchu ani na hladině nic není.

9
00:02:14,617 --> 00:02:16,744
Sestoupím na 10 000 stop.

10
00:02:20,342 --> 00:02:21,486
Potvrzuji.

11
00:02:24,083 --> 00:02:28,479
Hot Dogu, jseš tam? Viděli jste,
jak včera hráli Yankees? Rivera zase zářil.

12
00:02:28,509 --> 00:02:29,492
Jasně.

13
00:02:31,995 --> 00:02:38,451
Prérijní lovec letové kontrole.
Mám potíže, přístroje vypověděly službu.

14
00:02:39,409 --> 00:02:44,002
Letová kontrolo, slyšíte mě?
Jsem v problémech, přístroje selhaly!

15
00:02:45,384 --> 00:02:48,511
Mayday, mayday, mayday.
Tady Alpha Bravo 200.

16
00:02:48,930 --> 00:02:49,827
Padám.

17
00:02:54,759 --> 00:02:58,310
Pane, ztratila jsem
kontakt s Prérijním lovcem.

18
00:02:58,340 --> 00:03:03,768
Letová kontrolo, tady Watchbird.
Zhasl mi motor, řítím se k zemi.

19
00:03:06,562 --> 00:03:08,493
Teď i s Watchbirdem.

20
00:03:17,323 --> 00:03:19,502
Všichni muži na své pozice!

21
00:03:43,015 --> 00:03:46,560
- Majore.
- Generále, snažili jsme se vám dovolat.

22
00:03:46,685 --> 00:03:49,358
........