1
00:00:00,401 --> 00:00:02,369
Na počátku byla tma.

2
00:00:02,371 --> 00:00:03,670
A pak -- výbuch.

3
00:00:04,672 --> 00:00:08,375
Který započal nekonečné
rozpínání času, prostoru a hmoty.

4
00:00:09,377 --> 00:00:12,667
Každý den nové objevy
odhalená tajemství

5
00:00:12,669 --> 00:00:19,932
ohromující a smrtící tajemství
na místě, které nazýváme VESMÍR.

6
00:00:21,984 --> 00:00:26,217
Čísla vesmíru mohou
mást lidskou mysl.

7
00:00:26,219 --> 00:00:29,487
V pozorovatelného části
vesmíru je něco kolem

8
00:00:29,489 --> 00:00:33,927
100 miliard galaxií -
Každá s miliardami hvězd.

9
00:00:34,529 --> 00:00:38,367
Galaxie Andromeda je
2.5 miliónu světelných let daleko.

10
00:00:38,369 --> 00:00:40,204
Země obíhá kolem Slunce

11
00:00:40,206 --> 00:00:44,878
rychlostí asi
107 000 km za hodinu.

12
00:00:44,880 --> 00:00:48,351
Většina z nás není ani
schopna pochopit, takové

13
00:00:48,353 --> 00:00:53,188
obrovské velikosti,
vzdálenosti a rychlosti.

14
00:00:53,190 --> 00:00:57,428
Ale existují způsoby, jak
přenést vesmír až na

15
00:00:57,430 --> 00:01:05,400
Zem, aby nám pomohl pochopit, jak
je velký, jak daleký a jak rychlý?

16
00:01:11,920 --> 00:01:14,911
Vesmír
"Jak velký, jak daleký, jak rychlý."

17
00:01:17,514 --> 00:01:24,522
Planeta Země - Se všemi svými obrovskými
dálkami, hlubokými moři a masivními

18
00:01:24,524 --> 00:01:29,629
horami - je jen smítko
prachu ve srovnání

19
00:01:29,631 --> 00:01:33,237
s nesmírnosti vesmíru.

20
00:01:34,239 --> 00:01:35,872
Pozorovatelný vesmír

21
00:01:35,874 --> 00:01:39,410
obsahuje asi
100 miliard galaxií.

........