1
00:00:00,900 --> 00:00:04,680
<i>Jmenuji se
Wesley Sumter.</i>

2
00:00:05,938 --> 00:00:11,663
<i>Zařídil jsem, aby se toto video
uveřejnilo pouze v případě mé smrti.</i>

3
00:00:11,664 --> 00:00:17,259
<i>Takže pokud se na tohle
díváte, byl jsem již zavražděn.</i>

4
00:00:17,260 --> 00:00:21,667
<i>Zajímal jsem se
o podezřelá úmrtí</i>

5
00:00:21,668 --> 00:00:24,200
<i>senátora
Teda Paulsona,</i>

6
00:00:24,201 --> 00:00:27,211
<i>softwarového inženýra
Briana Willinghama</i>

7
00:00:27,212 --> 00:00:32,012
<i>a reportéra Chicagského
Star-Herald Davida Alcotta.</i>

8
00:00:32,084 --> 00:00:34,941
<i>Všichni ti muži
byli zavražděni</i>

9
00:00:34,942 --> 00:00:37,974
<i>jako součást spiknutí
za účelem ovlivnění</i>

10
00:00:37,975 --> 00:00:40,825
<i>energetické politiky
vlády Spojených států.</i>

11
00:00:40,826 --> 00:00:45,830
<i>Kdykoli jsem se začal příliš vyptávat,
nespolupracovali se mnou, vyhrožovali mi.</i>

12
00:00:45,831 --> 00:00:50,485
<i>Šel jsem za jedinou osobou, o které
jsem věděl, že mi může pomoct...</i>

13
00:00:50,486 --> 00:00:52,823
<i>Za přítelem,</i>

14
00:00:52,824 --> 00:00:55,730
<i>který byl blízce
propojen s FBI...</i>

15
00:00:55,731 --> 00:01:00,030
<i>A požádal jsem ho, aby
zahájil oficiální vyšetřování.</i>

16
00:01:00,031 --> 00:01:02,924
<i>Pokud jeho
zkušenosti byly</i>

17
00:01:02,925 --> 00:01:05,925
<i>jako moje,</i>

18
00:01:06,022 --> 00:01:09,501
<i>lidé jeho
tvrzení také odmítali.</i>

19
00:01:09,502 --> 00:01:12,502
<i>Moje smrt je důkazem.</i>

20
00:01:12,598 --> 00:01:16,641
<i>Ne jen toho, že můj
přítel a já říkáme pravdu,</i>

21
00:01:16,642 --> 00:01:21,395
<i>ale také toho, že tito
........