1
00:00:04,520 --> 00:00:06,960
<i>Život s Doktorom vyzeral takto...</i>

2
00:00:14,520 --> 00:00:16,760
<i>Skutočný život zas takto...</i>

3
00:00:16,760 --> 00:00:18,160
Tu je Optika Lane.

4
00:00:18,160 --> 00:00:21,120
Len vám pripomíname, že vaše
okuliare sú pripravené na vyzdvihnutie.

5
00:00:21,120 --> 00:00:23,200
Mlieko.
Dva mesiace po záruke.

6
00:00:23,200 --> 00:00:25,360
Jogurt...
Nechutné.

7
00:00:25,360 --> 00:00:28,200
Došli nám čistiace tablety.

8
00:00:28,200 --> 00:00:30,760
Máme dva životy.

9
00:00:30,760 --> 00:00:33,520
Skutočný a s Doktorom.

10
00:00:33,520 --> 00:00:36,520
Až na to, že ten reálny
sa celkom rýchlo okuká.

11
00:00:36,520 --> 00:00:38,280
Čo urobíme?

12
00:00:38,280 --> 00:00:40,240
Vyberieme si?

13
00:00:46,480 --> 00:00:48,360
- Ale dnes asi nie.
- Nie, dnes nie.

14
00:00:48,360 --> 00:00:50,560
<i>Vždy keď sme s
Doktorom odleteli...</i>

15
00:00:50,560 --> 00:00:52,880
<i>...stali sme sa len
súčasťou jeho života.</i>

16
00:00:52,880 --> 00:00:55,560
<i>Ale on s nami nikdy nezostal
tak dlho, aby sa stal súčasťou nášho.</i>

17
00:00:55,560 --> 00:00:57,560
<i>Až na jedenkrát.</i>

18
00:01:03,040 --> 00:01:06,000
<i>Rok pomalej invázie.</i>

19
00:01:07,480 --> 00:01:10,280
<i>Vtedy, keď u nás
Doktor býval.</i>

20
00:01:54,000 --> 00:01:55,040
Otec...

21
00:01:55,040 --> 00:01:56,640
...je pol siedmej ráno.

22
00:01:56,640 --> 00:01:58,680
Čo sa flákate?

23
00:01:58,680 --> 00:02:00,640
Nevidel ste ich?
........