1
00:01:34,420 --> 00:01:37,338
Jak dlouho zůstanete ve Francii,
pane Ricks?

2
00:01:37,463 --> 00:01:39,754
Přicházím sem žít.

3
00:01:40,254 --> 00:01:42,296
Moje žena je Francouzka.

4
00:01:42,921 --> 00:01:44,879
Učí na vysoké škole
v Paříži.

5
00:01:46,504 --> 00:01:48,796
Budu se starat o naší dceru.

6
00:03:14,295 --> 00:03:18,796
Kde bydlí Nathalie Ricks
se svou dcerou?

7
00:03:18,921 --> 00:03:20,379
První poschodí.

8
00:03:54,463 --> 00:03:57,796
Emily, promluvme si
jako normální lidé.

9
00:03:58,754 --> 00:04:00,463
Ty nejsi normální.

10
00:04:01,171 --> 00:04:05,713
Prosím. Moc mi chybí.

11
00:04:07,004 --> 00:04:09,046
Nemáš žádné právo tu být.

12
00:04:11,671 --> 00:04:12,713
Díky.

13
00:04:13,295 --> 00:04:16,338
Můžu jen přivítat dceru?

14
00:04:16,713 --> 00:04:18,963
Něco pro ní mám.

15
00:04:18,963 --> 00:04:20,171
Ona tu není.

16
00:04:20,171 --> 00:04:21,504
A kde je?

17
00:04:27,170 --> 00:04:29,963
Kde má pokoj?

18
00:04:33,754 --> 00:04:35,713
Zavolám policii.

19
00:05:23,296 --> 00:05:24,671
Haló?

20
00:05:25,963 --> 00:05:30,629
Můj ex- manžel vstoupil do mého bytu,
navzdory soudnímu zákazu.

21
00:05:30,754 --> 00:05:32,296
Ano, ze strachu z násilí.

22
00:05:32,421 --> 00:05:36,004
Bydlím na 154 Blvd. Pereire,
v sedmnáctém.

23
00:05:37,296 --> 00:05:38,421
Díky.

24
00:05:38,421 --> 00:05:39,546
........