1
00:03:52,797 --> 00:03:54,693
HELL ON WHEELS
S02E07 - <font color="#FFA500">The White Spirit</font>

2
00:03:54,693 --> 00:03:56,693
Přeložila: <font color="#FFA500">KaCZule </font>
Korekce: <font color="#FFA500">VanThomass</font>

3
00:04:02,700 --> 00:04:04,675
Je naživu, madam?

4
00:04:04,800 --> 00:04:06,366
Omluvte mě.

5
00:04:08,468 --> 00:04:11,585
Pane Toole.
Pánové.

6
00:04:11,751 --> 00:04:15,088
Pan Durant právě podstupuje
léčbu v Chicagu.

7
00:04:15,710 --> 00:04:17,245
Takže to nevíte jistě.

8
00:04:19,817 --> 00:04:21,845
Ne. Zatím se ke mně nic nedostalo.

9
00:04:22,011 --> 00:04:24,014
Co když zemře?
Co se s námi stane?

10
00:04:24,180 --> 00:04:26,266
No, když...

11
00:04:26,432 --> 00:04:27,976
Slyšel jsem, že už byl mrtvý,
když ten vlak zastavil.

12
00:04:28,142 --> 00:04:30,741
Práce nebude přerušena.

13
00:04:30,866 --> 00:04:32,397
Ve stavbě se bude pokračovat.

14
00:04:32,563 --> 00:04:34,065
Můžeme počítat se mzdou?

15
00:04:34,231 --> 00:04:37,819
Ano. Ano. Budete placeni včas
a v plné výši.

16
00:04:37,985 --> 00:04:39,415
A jak nás budete platit,
jestli zemře?

17
00:04:39,540 --> 00:04:40,989
- Pane Toole...
- Se vší úctou, madam,

18
00:04:41,155 --> 00:04:42,449
vy takovou moc nemáte.

19
00:04:42,615 --> 00:04:45,076
Všichni zmlkněte a vraťte
se do práce.

20
00:04:45,242 --> 00:04:47,996
Pane Toole, odveďte
tyto muže do skladu.

21
00:04:48,121 --> 00:04:49,956
Dnes musíme naložit dřevo.
Tak do toho.

22
00:04:50,491 --> 00:04:52,959
Dobře.
Jdeme, hoši.
........