1
00:00:04,688 --> 00:00:06,905
Heja, heja!

2
00:00:26,025 --> 00:00:27,091
Hej.

3
00:00:27,093 --> 00:00:28,126
Kolik máš?

4
00:00:28,128 --> 00:00:30,028
176 kusů.

5
00:00:30,030 --> 00:00:31,696
Dneska bude
na burze svátek.

6
00:00:31,698 --> 00:00:33,731
To uvidíme.

7
00:00:35,802 --> 00:00:37,652
Co se děje?

8
00:00:39,506 --> 00:00:40,955
Do hajzlu!

9
00:00:49,848 --> 00:00:52,567
Tati, utíká nám stádo!

10
00:00:52,569 --> 00:00:54,586
Hej, tati!
Nech tátu jít.

11
00:00:54,588 --> 00:00:56,187
Marníme tu čas.

12
00:00:56,189 --> 00:00:58,089
Musíme je sehnat dřív
než zapadne slunce.

13
00:00:58,091 --> 00:01:00,124
Hyjé.

14
00:01:10,636 --> 00:01:12,020
Vincent Savino
z masa a kostí.

15
00:01:12,022 --> 00:01:14,038
Vídával jsem ho
v sousedství

16
00:01:14,040 --> 00:01:17,525
dokud se neodlifroval
do Havany.

17
00:01:36,928 --> 00:01:38,997
Dal jsi mi slovo.

18
00:01:38,999 --> 00:01:40,915
Řekl jsem, že se budu snažit.

19
00:01:40,917 --> 00:01:42,800
To letadlo mi právě
rozehnalo stádo.

20
00:01:42,802 --> 00:01:45,303
A co bych s tím měl
jako dělat, Ralphe?

21
00:01:45,305 --> 00:01:47,972
Můžeš začít se zaplacením
šesti přívěsů,

22
00:01:47,974 --> 00:01:49,607
které musím zítra
vrátit prázdné.

23
00:01:49,609 --> 00:01:50,808
........