1
00:00:30,033 --> 00:00:33,053
Sakra, zaspala jsem.
Zaspala jsem.

2
00:00:33,054 --> 00:00:36,053
<i>Nemohl bych tančit s jinou</i>

3
00:00:36,054 --> 00:00:37,082
<i>Ne, nemohl</i>

4
00:00:37,083 --> 00:00:39,078
<i>bych požádat jinou.</i>

5
00:00:39,079 --> 00:00:42,007
<i>V srdci je rýha, jo.</i>

6
00:00:42,008 --> 00:00:43,025
Studená, studená!

7
00:00:43,026 --> 00:00:45,087
Hej, hej, hej.

8
00:00:45,088 --> 00:00:47,075
Nemůžeš pustit vodu
v umyvadle, když se někdo sprchuje.

9
00:00:47,076 --> 00:00:49,041
Není to luxusní hotel.

10
00:00:49,042 --> 00:00:51,003
Dobře, promiň.
Zaspala jsem.

11
00:00:51,004 --> 00:00:52,062
Jdu pozdě na
schůzku se zástupcem ředitele.

12
00:00:52,063 --> 00:00:55,003
Prosím odejdi,
aby mi zůstala

13
00:00:55,004 --> 00:00:56,999
trocha důstojnosti.

14
00:00:57,000 --> 00:00:58,999
Jedna, dvě,
tři, čtyři.

15
00:00:59,000 --> 00:01:00,081
<i>V srdci je rýha.</i>

16
00:01:00,082 --> 00:01:02,081
Neudělám to, Schmidte,
tak mě můžeš přestat prosit.

17
00:01:02,082 --> 00:01:04,075
- Budu tě žádat, tak to udělej.
- Hele,

18
00:01:04,076 --> 00:01:06,031
neudělám to dokud
mi neřekneš,

19
00:01:06,032 --> 00:01:08,012
proč jsi měl čas
oholit si hruď, ale tvář ne.

20
00:01:10,004 --> 00:01:12,007
Jess, mohla
bys mě prosím poškrábat

21
00:01:12,008 --> 00:01:13,069
Mám svou ochranu penisu?

22
00:01:13,070 --> 00:01:15,042
Nemám správný úhel
a Winston to neudělá.

........