1
00:00:03,120 --> 00:00:05,280
V každom pokolení je jedna vyvolená.

2
00:00:05,520 --> 00:00:09,440
Len ona jediná bude bojovať proti upírom, démonom a silám temna.

3
00:00:09,720 --> 00:00:11,480
Ona je Premožiteľka.

4
00:00:14,520 --> 00:00:18,800
Veľa učiteľov vraví študentom:
"Považujte riaditeľa za svojho kamaráta".

5
00:00:19,320 --> 00:00:22,880
Ja vravím: "Považujte ma za svojho sudcu, porotu a popravcu".

6
00:00:24,720 --> 00:00:28,640
Povedzte mi, kto si myslíte, že je
najproblémovejší študent na škole?

7
00:00:33,120 --> 00:00:35,040
No, je to medzi dvoma tak trochu remíza.

8
00:00:35,520 --> 00:00:39,880
Na jednej strane, Buffy nebodla učiteľa záhradníctva s lopatou.

9
00:00:40,320 --> 00:00:43,760
Nebodla som nikoho s lopatou. Boli to záhradnícke nožnice.

10
00:00:45,120 --> 00:00:48,600
Na druhej strane, Sheila nikdy nepodpálila školskú budovu.

11
00:00:49,320 --> 00:00:53,160
To sa ale nikdy nedokázalo. Veľiteľ požiarného
zboru povedal, že to mohli byť aj myši.

12
00:00:54,120 --> 00:00:55,880
- Myši?
- Myši, ktoré fajčili?

13
00:00:56,520 --> 00:01:01,400
Vy dve máte narovnako vynechávanie hodín
a vyvolávanie bitiek. Vážne to je veľmi tesné.

14
00:01:01,920 --> 00:01:04,400
- Je to celkom vzrušujúce.
- A čo dostane víťaz?

15
00:01:04,920 --> 00:01:06,680
Vylúčenie.

16
00:01:07,920 --> 00:01:10,440
Vo štvrtok je večer rodičov a učiteľov.

17
00:01:10,920 --> 00:01:13,560
Vaši rodičia, predpokladám, že nejakých máte,

18
00:01:13,920 --> 00:01:17,160
sa stretnú s vašimi učiteľmi, v prípade, že vám nejakí ostali.

19
00:01:19,920 --> 00:01:22,480
Rozhodol som sa vás dve poveriť prípravou tejto udalosti.

20
00:01:22,920 --> 00:01:25,720
Máte 3 dni na prípravu občerstvenia, transparentov...

21
00:01:25,920 --> 00:01:29,520
a premenenia školskej haly na obývateľné miesto pre dospelých.

22
00:01:31,320 --> 00:01:35,520
Toto ovplyvní moju dobrú vôľu a môže to mať aj vplyv na to,
čo poviem vašim rodičom, keď sa s nimi stretnem.

23
00:01:36,720 --> 00:01:38,480
- Je to jasné?
- Jasné.

........