1
00:00:01,740 --> 00:00:04,940
<i>New York.
Mesto miliónov príbehov.</i>

2
00:00:06,300 --> 00:00:12,540
<i>Polovica z nich je pravdivá.
Druhá polovica sa ešte nestala. </i>

3
00:00:15,620 --> 00:00:17,860
<i>Sochy, povedal muž.</i>

4
00:00:20,540 --> 00:00:23,380
<i>Živé sochy,
ktoré sa v tme hýbu.</i>

5
00:00:33,060 --> 00:00:35,260
Tak, vezmete ten prípad,
pán Garner?

6
00:00:36,260 --> 00:00:37,940
Iste.
Prečo nie?

7
00:00:37,940 --> 00:00:40,140
Pretože mi neveríte.

8
00:00:40,140 --> 00:00:44,500
Za 25 dolárov za deň, plus náklady,
za to uverím všetkému.

9
00:00:44,500 --> 00:00:46,860
Ale neveríte tomu,
že sa sochy môžu hýbať.

10
00:00:48,740 --> 00:00:52,580
A máte pravdu, pán Garner.
Nemôžu.

11
00:00:52,580 --> 00:00:54,620
Isteže nemôžu,...

12
00:00:58,900 --> 00:01:00,780
...keď sa pozeráte.

13
00:01:02,940 --> 00:01:04,580
Dobrú noc,
pán Grayle.

14
00:01:35,460 --> 00:01:39,900
<i>Tá adresa, ktorú mi Grayle dal,
ma priviedla do hotela blízko parku Battery.</i>

15
00:01:39,900 --> 00:01:42,780
<i>Povedal, že práve
tam žijú tí Anjeli.</i>

16
00:01:42,780 --> 00:01:46,700
<i>Spýtal som sa ho,
prečo tam nejde sám.</i>

17
00:01:46,700 --> 00:01:48,740
<i>Neodpovedal.</i>

18
00:01:48,740 --> 00:01:50,700
<i>Grayle bol najstrašidelnejší
človek, akého som poznal.</i>

19
00:01:52,340 --> 00:01:56,540
<i>Ak niečo nastrašilo jeho,
chcel som tomu potriasť rukou.</i>

20
00:02:38,700 --> 00:02:40,020
Haló?

21
00:02:41,660 --> 00:02:42,860
Haló?

22
00:03:02,380 --> 00:03:04,620
........