1
00:00:47,213 --> 00:00:48,746
Som tu s mojim kamošom,

2
00:00:48,814 --> 00:00:51,149
nikým iným ako so šéfom,

3
00:00:51,217 --> 00:00:53,251
pánom Gorom Vidalom.

4
00:00:53,319 --> 00:00:55,720
Dnes sa budeme baviť histórii, nie?

5
00:00:55,788 --> 00:00:57,555
Takže sa ju radšej naučte.

6
00:00:57,623 --> 00:01:00,157
Deje sa história celý čas?

7
00:01:01,093 --> 00:01:02,260
My sme história.

8
00:01:02,327 --> 00:01:03,327
Ako?

9
00:01:03,396 --> 00:01:04,629
Nemôžeme tomu pomôcť.

10
00:01:05,231 --> 00:01:06,964
Keď som mal 14,

11
00:01:07,032 --> 00:01:08,933
vypalcoval som jedno dievča
menom Ruth Jonas

12
00:01:09,001 --> 00:01:10,468
a ona zistila

13
00:01:10,536 --> 00:01:13,037
že som dával chlapcom ovoňať
svoje prsty za 10 pencí,

14
00:01:13,105 --> 00:01:15,673
a ona povedala mi, že som
pre ňu minulosť.

15
00:01:15,741 --> 00:01:16,641
Som minulosť?

16
00:01:18,077 --> 00:01:19,877
No, pre ňu určite.

17
00:01:19,945 --> 00:01:21,679
Jasné, takže čo to znamená?

18
00:01:21,747 --> 00:01:24,082
To znamená, že ako každý človek na Zemi,

19
00:01:24,149 --> 00:01:26,184
ste historický.

20
00:01:26,185 --> 00:01:28,619
Čo to bola ústava?

21
00:01:28,687 --> 00:01:31,623
Bol to spísaný dokument

22
00:01:31,557 --> 00:01:36,694
načrtajúci, ako by mala fungovať

23
00:01:36,762 --> 00:01:38,162
vláda novej krajiny.

24
00:01:38,230 --> 00:01:41,866
Ale prečo sa rozhodli napísať ústavu

25
........