1
00:00:44,494 --> 00:00:47,080
Buď zdráv, příteli.

2
00:00:47,165 --> 00:00:50,417
Zajímá tě neznámé,

3
00:00:50,500 --> 00:00:54,129
tajemné, nevysvětlitelné?

4
00:00:54,213 --> 00:00:57,091
Proto jsi tady.

5
00:00:57,175 --> 00:00:59,426
A teď, úplně poprvé

6
00:00:59,510 --> 00:01:03,014
ti přinášíme celý příběh
toho, co se stalo.

7
00:01:03,097 --> 00:01:05,766
Předkládáme ti všechny důkazy,

8
00:01:05,848 --> 00:01:09,187
založené pouze na tajných zpovědích
ubohých duší,

9
00:01:09,270 --> 00:01:12,856
které přežily tato děsuplná muka.

10
00:01:12,941 --> 00:01:15,859
Události, místa...

11
00:01:15,945 --> 00:01:19,530
Můj příteli, už to nemůžeme déle tajit.

12
00:01:19,614 --> 00:01:22,617
Vydrží tvé srdce šokující fakta

13
00:01:22,700 --> 00:01:24,619
skutečného příběhu

14
00:01:24,703 --> 00:01:27,875
Edwarda D. Wooda juniora?

15
00:05:13,115 --> 00:05:16,533
Je 8:15. Musíme zvednout oponu.

16
00:05:16,618 --> 00:05:19,790
Kruci, co jenom řeknu hercům?
Je představení pro tisk a tisk nikde!

17
00:05:21,291 --> 00:05:24,544
Věříš na duchy?
Ale Tommy.

18
00:05:24,627 --> 00:05:26,546
To jsou jen báchorky pro děti.

19
00:05:26,630 --> 00:05:30,634
Když seš jednou mrtvej,
mrtvej zůstaneš.

20
00:05:30,716 --> 00:05:32,636
Já ti nevím, Bille.

21
00:05:32,719 --> 00:05:36,557
Dneska jsem na bojišti viděl ženu celou v bílém

22
00:05:36,639 --> 00:05:39,227
jak se vznáší nad dunami.

23
00:05:39,309 --> 00:05:43,732
Možná to bylo jenom únavou
nebo tou válkou.

24
00:05:43,815 --> 00:05:45,900
........