1
00:00:00,150 --> 00:00:06,150
STAR WARS: KLONOVÉ VÁLKY

2
00:00:10,200 --> 00:00:14,900
"Síla v povaze může
porazit sílu v počtu."

3
00:00:16,481 --> 00:00:18,770
<i>Smrt a zkáza!</i>

4
00:00:18,804 --> 00:00:23,879
<i>Darth Maul a Savage Opress vpadli
do Vnějšího okraje a šíří tu chaos.</i>

5
00:00:24,050 --> 00:00:26,504
<i>Poté, co svého bratra
vyvedl z náruče šílenství,</i>

6
00:00:26,569 --> 00:00:30,337
<i>Savage a Maul vraždí
a plundrují kamkoli přijdou.</i>

7
00:00:30,472 --> 00:00:35,244
<i>Hnáni zlostí a touhou po pomstě hledají
východisko ve svém novém spojenectví,</i>

8
00:00:35,280 --> 00:00:39,821
<i>zatímco se zprávy o jejich brutálních
útocích šíří napříč galaxií...</i>

9
00:01:05,853 --> 00:01:09,100
Rozptýlit!
Chci sken celého perimetru.

10
00:01:10,150 --> 00:01:14,441
SD-357, našel jsi
někoho v jižním průchodu?

11
00:01:17,010 --> 00:01:19,688
357, kde jsi?

12
00:01:23,929 --> 00:01:25,430
Narušitelé!

13
00:01:27,570 --> 00:01:30,296
Vnikli jste do InterGalaktického...

14
00:02:01,590 --> 00:02:04,450
Podívej, bratře.
Bohatství!

15
00:02:04,900 --> 00:02:08,300
Teprve Kenobiho konec
bude to pravé bohatství.

16
00:02:08,420 --> 00:02:12,200
Kreditové čipy jsou bezvýznamné
bez plánu na přežití.

17
00:02:12,361 --> 00:02:17,599
Jediové nás loví.
Donutí nás se jim postavit.

18
00:02:17,633 --> 00:02:20,200
A skoncujeme to s nimi.

19
00:02:20,580 --> 00:02:22,230
Je jich příliš mnoho.

20
00:02:22,850 --> 00:02:25,815
K dalšímu postupu musíme
mít jednotnou vizi...

21
00:02:27,030 --> 00:02:28,352
Mou vizi.

22
00:02:28,587 --> 00:02:31,922
Bratře, sdílejme naši sílu...
........