1
00:00:12,123 --> 00:00:14,123
MCBAIN CAPITAL
zvážte toto nepriateľské prevzatie

2
00:00:15,123 --> 00:00:18,123
Nebudem nosiť bielu po sviatku práce.

3
00:00:38,342 --> 00:00:39,342
D'oh!

4
00:00:45,495 --> 00:00:49,495
<font color="#00FF00">d The Simpsons 24x01 d</font>
<font color="#00FFFF">Moonshine River</font>
Original Air Date on September 30, 2012

5
00:00:49,520 --> 00:00:53,520
== sync, corrected by <font color="#00ff00">elderman</font> ==
preklad hauler

6
00:01:26,123 --> 00:01:30,092
Hlási sa Kent Brockman na prvej
Springfieldskej Grand Prix,

7
00:01:30,127 --> 00:01:31,894
ktorá, ako všetky udalosti
nášho mesta

8
00:01:31,929 --> 00:01:35,431
je nielen chudobne naplánovaná,
je stašne prevedená.

9
00:01:40,654 --> 00:01:42,755
<i>Stavanie Empire</i>
<i>State Building,</i>

10
00:01:42,789 --> 00:01:45,057
<i>Časť prvá: Suterén.</i>

11
00:01:58,072 --> 00:01:59,639
Aw!

12
00:02:01,475 --> 00:02:02,825
Čakaj na medzeru...

13
00:02:02,859 --> 00:02:04,377
Čakaj na medzeru.

14
00:02:04,411 --> 00:02:07,063
Homer, môžeme kúpiť
lepiacu pásku zajtra.

15
00:02:07,097 --> 00:02:08,347
Tu je medzera!

16
00:02:09,766 --> 00:02:10,900
Medzera je príliš malá!

17
00:02:11,818 --> 00:02:13,936
Huh?

18
00:02:13,971 --> 00:02:15,354
<i>Peloton?</i>

19
00:02:15,389 --> 00:02:17,390
Očividne, dnes je tiež
finálna etapa

20
00:02:17,424 --> 00:02:19,392
cyklistických pretekov
Tour De Springfield.

21
00:02:21,595 --> 00:02:23,629
Hej, to je
fantastická jazda.

22
00:02:30,234 --> 00:02:32,234
PRETEKÁRSKY BÁL
Rasistický bál je ďalej po ulici
........