1
00:00:03,400 --> 00:00:07,360
Drotár - Alleline.
Krajčír - Haydon. Vojak - Bland.

2
00:00:07,520 --> 00:00:12,230
- Odhaliť Krta. - Presne tak.
Ako a koľko to bude stáť, George?

3
00:00:12,400 --> 00:00:14,840
Ricki Tarr pôjde do Paríža.

4
00:00:15,000 --> 00:00:18,680
A na veľvyslanectve
využije vhodné zariadenie,

5
00:00:18,840 --> 00:00:22,440
pošle správu šéfovi Londýnskej pobočky.

6
00:00:22,600 --> 00:00:29,920
Niečo, niečo, niečo,
čo budeme musieť teraz vymyslieť.

7
00:00:32,000 --> 00:00:39,030
Hlásenie môže byť takéto:
Mám životne dôležitú informáciu,
podstatnú pre bezpečnosť služby.

8
00:00:39,200 --> 00:00:42,270
Žiadam o okamžité
stretnutie. Súkromne.

9
00:00:42,440 --> 00:00:47,310
Pamätaj, životne dôležité
pre bezpečnosť služby.

10
00:00:47,480 --> 00:00:50,150
Žiadne chyby, Ricki. Ručíš svojou hlavou.

11
00:00:50,320 --> 00:00:52,710
Nie len mojou, Peter.

12
00:01:59,232 --> 00:02:06,258
Siedmy diel.

13
00:02:42,560 --> 00:02:44,470
Skontroloval si to, Peter?

14
00:02:46,280 --> 00:02:51,750
Toby Esterhase povedal, že dve fľaše
mlieka znamenajú že je čistý vzduch?

15
00:02:51,920 --> 00:02:54,520
Áno, George. Pýtaš sa už druhý krát.

16
00:02:54,680 --> 00:02:57,800
Naozaj? Dobre, tvárme sa,
že sa neznervózňujeme.

17
00:02:57,960 --> 00:02:59,950
Skontrolované, George.

18
00:03:00,120 --> 00:03:05,320
Pripravené na záznam?
Vyskúšame to? Pôjdem hore.

19
00:03:07,000 --> 00:03:11,600
Čo by si chcel počúvať, Monteverdi,
Irving Berlin, Mick Jagger?

20
00:03:24,920 --> 00:03:29,230
<i>Táto drahá technika je nainštalovaná
na účet britských daňových poplatníkov,</i>

21
00:03:29,400 --> 00:03:31,200
<i>aktivuje sa hlasom...</i>

22
00:03:32,640 --> 00:03:35,680
<i>Keď prestanem rozprávať,
........