1
00:00:02,121 --> 00:00:04,689
A dalším svatebním dárkem je...

2
00:00:04,690 --> 00:00:06,056
omáčník.

3
00:00:06,058 --> 00:00:08,023
Oh, jeden omáčník.

4
00:00:08,025 --> 00:00:09,157
To je od Sheldona.

5
00:00:09,159 --> 00:00:10,558
Říkal mi, že tam nechal něco vyrýt.

6
00:00:10,560 --> 00:00:12,493
"V případě rozvodu tohle

7
00:00:12,495 --> 00:00:15,061
prosím vraťte Sheldonovi Cooperovi."

8
00:00:15,063 --> 00:00:19,230
Jeden naprosto "nevhodný",

9
00:00:19,232 --> 00:00:22,266
ale přála bych si,
abych tím myslela ten omáčník.

10
00:00:22,268 --> 00:00:23,766
Až se vdám, půjdu se zaregistrovat

11
00:00:23,768 --> 00:00:25,367
do UCLA Cadaver laboratoří.

12
00:00:25,369 --> 00:00:27,436
A proč?

13
00:00:27,438 --> 00:00:29,271
Protože jsem vždycky chtěla celou lidsko kostru

14
00:00:29,273 --> 00:00:31,606
a oni jsou opravdu levní.

15
00:00:33,041 --> 00:00:35,509
Takže si vážně myslíš, že ty a Sheldon se někdy vezmete?

16
00:00:35,511 --> 00:00:37,244
Ne někdy.

17
00:00:37,246 --> 00:00:38,545
Přesně za 4 roky.

18
00:00:38,547 --> 00:00:40,012
Ale neříkejte to Sheldonovi.

19
00:00:40,014 --> 00:00:41,247
Pořád je tu riziko, že uletí.

20
00:00:42,448 --> 00:00:44,582
A co ty Penny?

21
00:00:44,584 --> 00:00:46,150
Co já co?

22
00:00:46,152 --> 00:00:48,785
Myslíš, že byste se s Leonardem někdy mohli vzít?

23
00:00:49,920 --> 00:00:52,488
No, víš...

24
00:00:52,490 --> 00:00:56,090
Leonard je skvělý.

25
00:00:56,092 --> 00:00:58,059
Ale nemyslíš si, že se někdy vezmete?
........