1
00:00:02,587 --> 00:00:04,511
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:04,631 --> 00:00:05,675
Vítejte v roce 1963.

3
00:00:05,795 --> 00:00:07,666
Ti nejhorší zločinci
téhle země

4
00:00:07,750 --> 00:00:09,301
se vracejí zpátky.

5
00:00:09,385 --> 00:00:11,515
Můj dědeček nebyl strážný.
Byl to trestanec.

6
00:00:13,126 --> 00:00:13,999
Ne!

7
00:00:15,892 --> 00:00:17,087
Zabil mého parťáka.

8
00:00:17,510 --> 00:00:18,844
Doktore Soto,
tohle je můj strýček Ray.

9
00:00:18,928 --> 00:00:20,095
Ray Archer
je váš strýc?

10
00:00:20,567 --> 00:00:21,263
Tak nějak.

11
00:00:21,314 --> 00:00:23,181
Vychoval mě,
když moji rodiče zemřeli.

12
00:00:23,266 --> 00:00:25,133
Není to tvůj případ, že Becky?

13
00:00:25,184 --> 00:00:26,685
Ne, tady jde o Alcatraz.
Tys tam pracoval...

14
00:00:26,769 --> 00:00:29,404
Zatraceně, Rebecco.
Nech to plavat.

15
00:00:29,472 --> 00:00:30,270
Policie!

16
00:00:30,925 --> 00:00:32,441
Takže musíme najít
ty lidi z roku 1963.

17
00:00:32,492 --> 00:00:33,775
Musíme zjistit,
kdo je odvedl.

18
00:00:35,258 --> 00:00:36,940
Kde jste byl těch 50 let?

19
00:00:37,060 --> 00:00:39,160
Nevím.

20
00:01:58,451 --> 00:02:00,562
Hele, co to děláte?

21
00:02:00,682 --> 00:02:02,195
Vy sem nepatříte.

22
00:02:49,157 --> 00:02:51,989
Jsi vzhůru dřív,
než zazvonil budík, jo?

23
00:02:53,946 --> 00:02:55,665
........