1
00:00:19,848 --> 00:00:22,838
Všem jednotkám, máme hlášení o narušení v oblasti.

2
00:00:22,884 --> 00:00:24,584
Bílý muž, je podezřelý...

3
00:00:24,585 --> 00:00:26,284
možná je zapojen do střelby.

4
00:00:26,329 --> 00:00:29,320
Jedeme tam. Jsme připraveni.

5
00:00:29,365 --> 00:00:31,497
Tomu nevěřím, taková troufalost!

6
00:00:33,173 --> 00:00:35,486
Hej, podívej na toho chlapa! Počkej! Stůj!

7
00:00:36,257 --> 00:00:37,775
Přeskočil plot, vypadá to, že...

8
00:00:37,776 --> 00:00:39,293
máme na zemi očividnou oběť.

9
00:00:45,822 --> 00:00:48,544
Myslíš, že je to náš chlápek?

10
00:00:48,589 --> 00:00:52,668
Nevím, viděl jsi, kam běžel?
- Sakra, kvůli tomu chlapu nás volali.

11
00:00:56,793 --> 00:00:58,832
Hej, pohnem sebou.

12
00:00:58,879 --> 00:01:00,737
Půjdu za ním.

13
00:01:00,782 --> 00:01:03,368
Počkej, zeptám se...

14
00:01:07,993 --> 00:01:11,754
Ne, ne, prosím, prosím...

15
00:03:14,332 --> 00:03:16,215
Mám tu malej problém.

16
00:03:16,514 --> 00:03:18,379
Potřebuju únikovou cestu.

17
00:03:18,954 --> 00:03:20,547
Jestli mě tví muži nemůžou dneska v noci vytáhnout...

18
00:03:21,035 --> 00:03:23,632
Kane pro mě přijde, najde si mě...

19
00:03:24,320 --> 00:03:25,816
a zabije mě.

20
00:03:35,704 --> 00:03:39,606
Radši bych dal přednost něčemu osobnějšímu,
až nadejde čas mě zabít.

21
00:03:39,952 --> 00:03:42,535
Ale myslím, že nemám čas.

22
00:03:43,242 --> 00:03:45,946
Je mi špatně z toho,
že to takhle skončilo.

23
00:03:45,999 --> 00:03:48,673
Ale měl bys vědět,
že silnější vyhrává.

24
00:03:52,527 --> 00:03:54,660
Myslím, že jsem byl tentokrát silnější.

........