1
00:00:12,173 --> 00:00:14,274
Podle našeho Mayského kalendáře

2
00:00:14,308 --> 00:00:16,443
bude svět zničen

3
00:00:16,477 --> 00:00:19,045
na konci třináctého <i>baktunu.</i>

4
00:00:19,080 --> 00:00:22,882
Ledaže utišíme hněv
bohů lidskou obětí.

5
00:00:22,917 --> 00:00:25,919
Nebojte. Máme tady týpka,
kterýho sme dost vykrmovali.

6
00:00:25,953 --> 00:00:27,220
Seš to ty?

7
00:00:27,254 --> 00:00:29,055
Já ne. Támhleten týpek.

8
00:00:29,090 --> 00:00:30,724
Víc cvrčkovejch fajitas!

9
00:00:30,758 --> 00:00:33,059
Ach ty můj statečný,
přestatečný nenasyto.

10
00:00:33,094 --> 00:00:36,830
Budu tak osamělá,
až tě obětují bohům.

11
00:00:36,864 --> 00:00:39,199
Co?!

12
00:00:39,233 --> 00:00:41,151
Nikdo neříkal nic o oběti!

13
00:00:41,185 --> 00:00:44,504
Ačkoliv já...tak trochu
jsem zaspal během školení.

14
00:00:44,538 --> 00:00:46,222
Tak dobře už,
udělejme to,

15
00:00:46,257 --> 00:00:48,858
dokud naše zatracená
civilizace stále ještě vzkvétá.

16
00:00:48,893 --> 00:00:50,860
Chjo. Nějaká slova útěchy?

17
00:00:50,895 --> 00:00:53,063
Jo, jasně. I když víš,
že se to stane,

18
00:00:53,097 --> 00:00:54,731
až uvidíš svoje
vlastní tlukoucí srdce,

19
00:00:54,765 --> 00:00:56,166
zkus dělat překvapenýho, jo?

20
00:00:56,200 --> 00:00:57,700
Některý děcka to
uvidí poprvý.

21
00:00:57,735 --> 00:01:00,136
Neboj, můj drahý
krev obětující.

22
00:01:00,171 --> 00:01:02,055
Mám plán.

23
........