1
00:00:33,428 --> 00:00:37,908
<i>Tvé jméno má být Abraham,</i>
<i>udělám z tebe otce mnoha národů.</i>

2
00:00:37,949 --> 00:00:41,508
<i>Kniha Genesis,</i>
<i>kapitola 17, verš 5.</i>

3
00:00:49,966 --> 00:00:54,137
<i>Historie dává přednost</i>
<i>legendám před lidmi.</i>

4
00:00:57,006 --> 00:01:00,447
<i>Dává přednost ušlechtilosti</i>
<i>před brutalitou.</i>

5
00:01:01,688 --> 00:01:06,903
<i>Proslovům tyčícím se do výše</i>
<i>před tichými činy.</i>

6
00:01:08,830 --> 00:01:11,958
<i>Historie si pamatuje bitvu,</i>

7
00:01:12,012 --> 00:01:14,723
<i>ale zapomíná na krev.</i>

8
00:01:14,753 --> 00:01:18,075
14. duben, 1865
<i>Cokoli, co si historie pamatuje o mně,</i>

9
00:01:18,095 --> 00:01:21,095
<i>pamatuje-li si vůbec něco...</i>

10
00:01:22,181 --> 00:01:25,727
<i>Má to být alespoň zlomek pravdy.</i>

11
00:01:26,769 --> 00:01:30,627
<i>Kdokoli jiný jsem,</i>
<i>manžel, právník...</i>

12
00:01:31,114 --> 00:01:33,514
<i>..president.</i>

13
00:01:33,591 --> 00:01:36,197
<i>Vždy o sobě přemýšlím,</i>
<i>jako o člověku,</i>

14
00:01:36,228 --> 00:01:39,355
<i>který bojoval proti temnotě.</i>

15
00:01:42,856 --> 00:01:45,462
<i>Zanechávám ve tvých</i>
<i>důvěryhodných rukách,</i>

16
00:01:45,488 --> 00:01:47,053
<i>můj drahý příteli Henry,</i>

17
00:01:47,041 --> 00:01:50,781
<i>tento záznam, který začíná,</i>
<i>když jsem byl ještě chlapec.</i>

18
00:01:52,920 --> 00:01:55,920
PIGEON CREEK, INDIANA
1818

19
00:01:56,765 --> 00:02:00,010
- Pojďte sem, rychle!
- Vezmi je sem dolu, jdeme!

20
00:02:00,045 --> 00:02:01,525
Prosím, pane, ne!

21
00:02:01,650 --> 00:02:03,450
Je to nějaký omyl, nejsem otrok!

22
00:02:03,547 --> 00:02:06,047
Ne! Nechte je jít!

........