1
00:00:02,240 --> 00:00:03,520
<i>Gossip Girl je tu, </i>

2
00:00:03,640 --> 00:00:04,880
<i>váš jediný zdroj </i>

3
00:00:05,040 --> 00:00:07,000
<i>o skandálním životě
Mannhattanské smetánky. </i>

4
00:00:07,480 --> 00:00:08,400
Co takhle prohlídka?

5
00:00:08,400 --> 00:00:10,120
Rozhodně. Je to můj dům.

6
00:00:10,240 --> 00:00:11,640
Nemyslíš, že bys to měla být ty,
kdo odejde.

7
00:00:11,760 --> 00:00:12,840
Ve skutečnosti, tohle je můj dům.

8
00:00:12,840 --> 00:00:14,440
Ráda jsem tě poznala, um...

9
00:00:14,440 --> 00:00:15,000
Nate.

10
00:00:15,000 --> 00:00:16,520
Chtěla bys pro mě dál pracovat?

11
00:00:16,520 --> 00:00:17,440
Moc ráda bych.

12
00:00:17,440 --> 00:00:20,000
Musím říct, že to
byl vážně vychytralý plán.

13
00:00:20,000 --> 00:00:22,760
Děkuju, Ivy.
Svou roli jsi sehrála výborně.

14
00:00:23,160 --> 00:00:24,840
Měsíční výročí od našeho stěhování.

15
00:00:24,840 --> 00:00:26,960
Ivy, přestaň se vybavovat s přítelem
a začni pracovat.

16
00:00:26,960 --> 00:00:29,280
Charlie! Ó můj bože!

17
00:00:29,280 --> 00:00:30,640
Co tady děláš?

18
00:00:30,640 --> 00:00:32,240
Proč by Vanessa kradla tvou povídku?

19
00:00:32,240 --> 00:00:33,360
Aby mi dala lekci.

20
00:00:33,360 --> 00:00:35,640
Lidé píšou písně
o rozmáznutí se na silnicích v L.A.

21
00:00:35,800 --> 00:00:37,400
Já se nebojím ničeho.

22
00:00:39,920 --> 00:00:40,920
Vědí to?

23
00:00:40,920 --> 00:00:41,880
Vědí co?

24
00:00:41,920 --> 00:00:44,600
........