1
00:00:32,026 --> 00:00:36,323
<i>Tvé jméno má být Abraham,</i>
<i>udělám z tebe otce mnoha národů.</i>

2
00:00:36,362 --> 00:00:39,775
<i>Kniha Genesis,</i>
<i>kapitola 17, verš 5.</i>

3
00:00:47,887 --> 00:00:51,887
<i>Historie dává přednost</i>
<i>legendám před lidmi.</i>

4
00:00:54,638 --> 00:00:57,938
<i>Dává přednost ušlechtilosti</i>
<i>před brutalitou.</i>

5
00:00:59,128 --> 00:01:04,130
<i>Proslovům tyčícím se do výše</i>
<i>před tichými činy.</i>

6
00:01:05,978 --> 00:01:08,978
<i>Historie si pamatuje bitvu,</i>

7
00:01:09,030 --> 00:01:11,630
<i>ale zapomíná na krev.</i>

8
00:01:11,658 --> 00:01:14,844
14. duben, 1865
<i>Cokoli, co si historie pamatuje o mně,</i>

9
00:01:14,863 --> 00:01:17,741
<i>pamatuje-li si vůbec něco...</i>

10
00:01:18,782 --> 00:01:22,183
<i>Má to být alespoň zlomek pravdy.</i>

11
00:01:23,182 --> 00:01:26,882
<i>Kdokoli jiný jsem,</i>
<i>manžel, právník...</i>

12
00:01:27,349 --> 00:01:29,651
<i>..president.</i>

13
00:01:29,725 --> 00:01:32,224
<i>Vždy o sobě přemýšlím,</i>
<i>jako o člověku,</i>

14
00:01:32,254 --> 00:01:35,253
<i>který bojoval proti temnotě.</i>

15
00:01:38,610 --> 00:01:41,110
<i>Zanechávám ve tvých</i>
<i>důvěryhodných rukách,</i>

16
00:01:41,134 --> 00:01:42,635
<i>můj drahý příteli Henry,</i>

17
00:01:42,624 --> 00:01:46,211
<i>tento záznam, který začíná,</i>
<i>když jsem byl ještě chlapec.</i>

18
00:01:48,262 --> 00:01:51,139
PIGEON CREEK, INDIANA
1818

19
00:01:51,950 --> 00:01:55,062
- Pojďte sem, rychle!
- Vezmi je sem dolu, jdeme!

20
00:01:55,095 --> 00:01:56,515
Prosím, pane, ne!

21
00:01:56,634 --> 00:01:58,361
Je to nějaký omyl, nejsem otrok!

22
00:01:58,454 --> 00:02:00,851
Ne! Nechte je jít!

........