1
00:01:47,268 --> 00:01:49,433
<i>V předchozích dílech...</i>

2
00:01:49,467 --> 00:01:50,383
Co myslíš, že to je?

3
00:01:50,503 --> 00:01:51,994
Víš co, nechat střeva na váze,

4
00:01:52,114 --> 00:01:52,934
to nebyla náhoda.

5
00:01:52,967 --> 00:01:54,767
Oddělování částí těla by mohlo být
spojeno s drogovým obchodem,

6
00:01:54,800 --> 00:01:57,334
mohla by to být Santería nebo voodoo.

7
00:01:57,368 --> 00:01:58,834
Navštěvování naší školky

8
00:01:58,867 --> 00:02:01,368
zajistí vašemu dítěti přijetí na druhý stupeň.

9
00:02:01,455 --> 00:02:03,588
Takže, vy jste katolík?

10
00:02:03,622 --> 00:02:04,922
No, vlastně ne.

11
00:02:04,956 --> 00:02:06,588
V co věříte, pane Morgane?

12
00:02:06,622 --> 00:02:09,458
V nic.
Já nevěřím... v nic.

13
00:02:09,578 --> 00:02:11,053
Hele, můžeš si věřit čemu chceš,

14
00:02:11,173 --> 00:02:13,323
ale už to není jen o tobě.

15
00:02:13,803 --> 00:02:16,709
Jaký otec schovává doma krevní vzorky?

16
00:02:17,550 --> 00:02:21,323
Dámy a pánové,
představuji vám kapitána LaGuertu!

17
00:02:23,555 --> 00:02:25,488
Vypadá to malý bez tvých věcí.

18
00:02:25,522 --> 00:02:27,256
Musela jsem ti tu udělat místo.

19
00:02:27,289 --> 00:02:28,789
Jsem jen zastupující poručík.

20
00:02:28,822 --> 00:02:31,389
Ne když tě doporučím
na tu pozici nastálo.

21
00:02:31,423 --> 00:02:34,089
Co je s tebou?
Poslední dobou se chováš divně.

22
00:02:34,122 --> 00:02:35,289
Debro...

23
00:02:35,323 --> 00:02:36,855
Vezmeš si mě?

24
00:02:36,889 --> 00:02:39,122
Bože, zním jako úplný blb.
........