1
00:00:04,480 --> 00:00:06,679
Můžete být všichni ticho?

2
00:00:06,680 --> 00:00:10,079
- Můžete prosím poslouchat
pana Wickerse? - Uklidněte se.

3
00:00:10,080 --> 00:00:13,439
Vydržte. Jestli chcete jejich
pozornost, tak začněte vtipem.

4
00:00:13,440 --> 00:00:17,719
- Jak říkáte černému mlíkaři?
- Jasně. Dobře. Zdravím všechny.

5
00:00:17,720 --> 00:00:20,319
Vítejte na exkurzi školy Abbey Grove.

6
00:00:20,320 --> 00:00:24,479
Další zastávka, Muzeum
inkoustu a zoo ve Tringu.

7
00:00:24,480 --> 00:00:27,479
- Co chcete? - Říct pár slov.
- Tohle není svatba.

8
00:00:27,480 --> 00:00:29,279
Mám jen jedno pravidlo...

9
00:00:29,280 --> 00:00:34,079
- Žádná pravidla nejsou. - Kromě,
kupodivu, všech školních pravidel.

10
00:00:34,080 --> 00:00:35,759
A jedno nové pravidlo.

11
00:00:35,760 --> 00:00:38,759
Prosím nedělejte nic,
k čemu vás Mitchell vyzve.

12
00:00:38,760 --> 00:00:39,800
Joe.

13
00:00:40,920 --> 00:00:43,239
Joe.

14
00:00:43,240 --> 00:00:45,239
Trapas!

15
00:00:45,240 --> 00:00:48,319
Kouření je dovoleno jen
vepředu autobusu,

16
00:00:48,320 --> 00:00:51,839
abych mohl nasát všechny
druhotné zplodiny, zatímco řídím.

17
00:00:51,840 --> 00:00:53,359
- Dobře?
- Posaď se.

18
00:00:53,360 --> 00:00:55,879
Na záchodě není zámek,

19
00:00:55,880 --> 00:00:58,959
- takže až budete finišovat,
tak dejte na kliku ponožku... - Dobře.

20
00:00:58,960 --> 00:01:02,079
Nechcete zapnout video?

21
00:01:02,080 --> 00:01:05,079
Jo. Mám tu pár kazet.
Mám <i>Showgirls</i>

22
00:01:05,080 --> 00:01:06,238
a <i>Predátora.<i>

........