1
00:00:01,000 --> 00:00:07,000
STAR WARS: KLONOVÉ VÁLKY

2
00:00:10,911 --> 00:00:15,612
"Strach je tvárná zbraň."

3
00:00:17,351 --> 00:00:19,306
<i>Separatistické převzetí moci dokonáno!</i>

4
00:00:19,563 --> 00:00:21,900
<i>Další planeta Republiky padla.</i>

5
00:00:22,113 --> 00:00:28,150
<i>Onderon se přidal ke Konfederaci
nezávislých systémů pod vládou nového krále.</i>

6
00:00:28,260 --> 00:00:33,733
<i>Malá skupina povstalců však našla
útočiště hluboko v rozlehlé a drsné divočině.</i>

7
00:00:34,280 --> 00:00:39,318
<i>Z opuštěné výspy plánují získat zpět
těžce opevněné hlavní město Iziz</i>

8
00:00:39,320 --> 00:00:42,095
<i>a ukončit separatistickou okupaci...</i>

9
00:00:45,233 --> 00:00:49,636
Bohužel, jediný způsob, jak získat
Onderon zpět, je ozbrojený konflikt.

10
00:00:49,804 --> 00:00:52,206
Ale chybí nám dostatečné
vybavení a zásoby.

11
00:00:52,273 --> 00:00:54,307
Onderonu vládne váš král.

12
00:00:54,325 --> 00:00:58,813
Když vypukly klonové války,
připojil jej k separatistům.

13
00:00:58,880 --> 00:01:00,848
Náš pravý král byl umlčen.

14
00:01:00,915 --> 00:01:04,352
Ten, se kterým jednáte, je zrádce
a separatistický poskok.

15
00:01:04,739 --> 00:01:06,810
Potřebujeme vaši pomoc,
abychom to přežili.

16
00:01:07,398 --> 00:01:10,357
Způsob my najdeme.

17
00:01:10,685 --> 00:01:12,393
Čekáme na vaši odpověď.

18
00:01:17,630 --> 00:01:21,136
Na spoustě takových planet jsou skupinky
povstalců, kteří jen potřebují vedení.

19
00:01:21,280 --> 00:01:25,271
S výcvikem a zdroji by mohli
napadnout zranitelné cíle,

20
00:01:25,273 --> 00:01:28,176
zatímco by Republika útočila
na nepřítele na bitevním poli.

21
00:01:28,244 --> 00:01:30,540
To zní jako terorismus, Anakine.

22
00:01:30,680 --> 00:01:35,550
Spíš to beru jako vzpouru, která má těmto
planetám pomoct se opět připojit k Republice.

........