1
00:00:01,200 --> 00:00:02,476
Jak dlouho v tom
ještě budeme pokračovat?

2
00:00:02,601 --> 00:00:03,752
Musím ti něco říct.

3
00:00:04,827 --> 00:00:05,952
<i>Támhle je!
Stůj! Zastav!</i>

4
00:00:06,400 --> 00:00:08,360
Kavárna Khalil. Ve čtyři hodiny.

5
00:00:09,720 --> 00:00:12,479
- Někdo mě podrazil.
- Myslíš si, že jsem to byl já.

6
00:00:12,480 --> 00:00:14,079
Na víc než rok
jste beze stopy zmizela.

7
00:00:14,080 --> 00:00:16,799
Chceš zjistit,
kdo se tě pokusil zabít

8
00:00:16,800 --> 00:00:18,799
a nejlepší způsob je, když
jim dovolíš, aby to zkusili znovu.

9
00:00:18,800 --> 00:00:20,000
Dostanu zpátky svou práci?

10
00:00:20,001 --> 00:00:22,079
Vida, vida, kdo se to tady
zase ukázal.

11
00:00:22,080 --> 00:00:24,079
- Taky tě ráda vidím.
- Cílem je Jack Turner.

12
00:00:24,080 --> 00:00:27,919
Pan Turner se momentálně
uchází o přehradu Upper Khyber.

13
00:00:27,920 --> 00:00:29,999
A náš klient se chce postarat
o to, aby prohrál?

14
00:00:30,000 --> 00:00:31,399
Tati!

15
00:00:31,400 --> 00:00:33,439
Tati, to je Alex Kentová.
Zachránila Eddieho.

16
00:00:33,440 --> 00:00:34,560
Chce, abyste se tam nastěhovala.

17
00:00:34,561 --> 00:00:37,359
Mám vydrbat s ním,
ne s jeho synem.

18
00:00:37,360 --> 00:00:38,840
Cizinec v tomhle domě?

19
00:00:38,841 --> 00:00:41,599
Keel říká,
že máme v týmu krtka.

20
00:00:41,600 --> 00:00:43,999
Holandský inženýr Horst Goebel.
Přijede dnes večer.

21
00:00:44,000 --> 00:00:45,800
<i>- Doktor Goebel?</i>
- Ano?

22
........