1
00:00:00,167 --> 00:00:01,627
Jak dlouho v tom
ještě budeme pokračovat?

2
00:00:01,752 --> 00:00:03,545
Musím ti něco říct.

3
00:00:03,545 --> 00:00:05,964
<i>Támhle je!
Stůj! Zastav!</i>

4
00:00:05,964 --> 00:00:07,925
Kavárna Khalil. Ve čtyři hodiny.

5
00:00:09,092 --> 00:00:11,845
- Někdo mě podrazil.
- Myslíš si, že jsem to byl já.

6
00:00:11,845 --> 00:00:13,472
Na víc než rok
jste beze stopy zmizela.

7
00:00:13,472 --> 00:00:16,183
Chceš zjistit,
kdo se tě pokusil zabít

8
00:00:16,183 --> 00:00:18,185
a nejlepší způsob je, když
jim dovolíš, aby to zkusili znovu.

9
00:00:18,185 --> 00:00:19,394
Dostanu zpátky svou práci?

10
00:00:19,394 --> 00:00:21,438
Vida, vida, kdo se to tady
zase ukázal.

11
00:00:21,438 --> 00:00:23,857
- Taky tě ráda vidím.
- Cílem je Jack Turner.

12
00:00:23,857 --> 00:00:27,694
Pan Turner se momentálně
uchází o přehradu Upper Khyber.

13
00:00:27,694 --> 00:00:29,780
A náš klient se chce postarat
o to, aby prohrál?

14
00:00:29,780 --> 00:00:31,198
Tati!

15
00:00:31,198 --> 00:00:33,242
Tati, to je Alex Kentová.
Zachránila Eddieho.

16
00:00:33,242 --> 00:00:34,368
Chce, abyste se tam nastěhovala.

17
00:00:34,368 --> 00:00:37,162
Mám vydrbat s ním,
ne s jeho synem.

18
00:00:37,162 --> 00:00:38,622
Cizinec v tomhle domě?

19
00:00:38,622 --> 00:00:41,375
Keel říká,
že máme v týmu krtka.

20
00:00:41,375 --> 00:00:43,794
Holandský inženýr Horst Goebel.
Přijede dnes večer.

21
00:00:43,794 --> 00:00:45,587
<i>- Doktor Goebel?</i>
- Ano?

22
........