1
00:00:09,014 --> 00:00:12,085
Takže vy jste nejnovější
přírůstek do týmu soudních sporů?

2
00:00:12,205 --> 00:00:15,855
Nejnovější člen, který se vrací zpět.
Odešel jsem a vrátil se.

3
00:00:17,032 --> 00:00:20,297
A máte za to, že jste od doby,
co tu jste, cenným přínosem?

4
00:00:20,417 --> 00:00:21,717
Od mého návratu?

5
00:00:22,419 --> 00:00:24,504
Ano. Ano, jsem.

6
00:00:25,180 --> 00:00:28,960
V úřadu státního návladního jsem měl 140
případů, jsem přínosem v trestních věcech.

7
00:00:29,080 --> 00:00:30,830
Máte tady nějakou rodinu?

8
00:00:31,289 --> 00:00:32,843
V Chicagu?

9
00:00:33,298 --> 00:00:35,398
Ne, jsem provdaná za svou práci.

10
00:00:36,293 --> 00:00:39,072
Pokud bychom museli
v oddělení soudních sporů propouštět,

11
00:00:39,192 --> 00:00:43,794
proč bychom vám měli dát přednost
před například Aliciou Florrickovou.

12
00:00:43,914 --> 00:00:46,586
Jsem zkušenější v transakční oblasti.

13
00:00:46,706 --> 00:00:50,553
Také mám víc odpracováno
a nerad to říkám,

14
00:00:50,673 --> 00:00:53,002
ale někteří partneři mají

15
00:00:53,542 --> 00:00:55,706
s Aliciou problémy.

16
00:00:56,500 --> 00:00:57,700
Jaké problémy?

17
00:00:58,465 --> 00:00:59,465
Konkrétně?

18
00:01:01,691 --> 00:01:03,191
Třeba její kancelář.

19
00:01:03,826 --> 00:01:08,188
Má největší kancelář ze všech čtyřletých
společníků jen ona ji má na 28. patře.

20
00:01:08,308 --> 00:01:10,137
Pokud bude muset firma propouštět,

21
00:01:10,257 --> 00:01:13,490
proč bychom si měli nechat vás,
místo jiných čtyřletých společníků?

22
00:01:13,610 --> 00:01:14,660
Jsem dobrá.

23
00:01:19,333 --> 00:01:21,363
Lepší než, tak třeba...
........