0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000


1
00:00:02,618 --> 00:00:04,485

2
00:00:04,486 --> 00:00:05,937
Mount Everest.

3
00:00:05,938 --> 00:00:11,742
Nejvyšší místo na Zemi,
8848 metrů.

4
00:00:11,743 --> 00:00:13,979
Tibeťané jej nazývají
Čomolungma:

5
00:00:13,980 --> 00:00:16,181
"matka nebes"

6
00:00:16,182 --> 00:00:18,316
Pro vidoucího člověka
je výstup na Mount Everest

7
00:00:18,317 --> 00:00:20,251
jednou z největších životních výzev

8
00:00:20,252 --> 00:00:22,920
na povrchu Země.

9
00:00:22,921 --> 00:00:24,339
Pro slepého

10
00:00:24,340 --> 00:00:26,424
to je považováno téměř za nemožné.

11
00:00:28,161 --> 00:00:29,727
Tento příběh vypráví o skupině lidí,

12
00:00:29,728 --> 00:00:32,397
kteří se odhodlali pokořit vrchol.

13
00:00:32,398 --> 00:00:36,301
Jsou to mí přátelé, ale pro mě
to jsou hrdinové,

14
00:00:36,302 --> 00:00:40,471
protože kvůli mě riskovali život.
Jsem nevidomý.

15
00:00:40,472 --> 00:00:42,808
Vzrůšo se blíží.
Oslavujte, dámy.

16
00:00:46,695 --> 00:00:47,796
Chlape, tady to vypadá jako

17
00:00:47,797 --> 00:00:50,048
v Supermanově zimním paláci.

18
00:01:05,097 --> 00:01:06,865
Teď ty, Big E.

19
00:01:09,718 --> 00:01:11,886
Tak jo, jednoduchá 7-mi metrová stěna.

20
00:01:11,887 --> 00:01:14,588
Kousek dopředu.
Dobře. Jo.

21
00:01:14,589 --> 00:01:16,291
Jdeme na to.

22
00:01:16,292 --> 00:01:17,876
Jsi na řadě, Super slepče.

23
00:01:17,877 --> 00:01:19,477
........