1
00:03:05,436 --> 00:03:07,271
<i>Před 500 lety

2
00:03:07,855 --> 00:03:11,567
<i>liščí démonka

3
00:03:12,234 --> 00:03:14,153
<i>zachránila život smrtelníkovi,

4
00:03:14,570 --> 00:03:16,822
<i>čímž porušila zákony světa démonů.

5
00:03:17,573 --> 00:03:21,368
<i>Za to byla uvězněna v ledové propasti

6
00:03:21,452 --> 00:03:25,039
<i>a dnem i nocí mučena extrémním chladem.

7
00:03:48,187 --> 00:03:52,775
<i>Ptačí démonka okouzlená její tváří

8
00:03:53,484 --> 00:03:57,571
<i>kroužila denně nad propastí.

9
00:05:38,505 --> 00:05:42,509
<i>PAINTED SKIN: THE RESURRECTION

10
00:07:38,417 --> 00:07:39,668
Pohněte! Rychle!

11
00:07:53,182 --> 00:07:54,892
Na světě mám rád dvě věci.

12
00:07:55,851 --> 00:07:58,103
Krocení divokých koní

13
00:08:02,316 --> 00:08:04,985
a krocení těch nejkrásnějších žen.

14
00:08:08,655 --> 00:08:10,699
Můžu ti dát vše, co chceš.

15
00:08:10,824 --> 00:08:12,451
Co mi ale můžeš dát ty?

16
00:08:13,076 --> 00:08:16,288
Víš vůbec, kdo jsem, krásko?

17
00:08:17,664 --> 00:08:19,625
Pověz, po čem toužíš?

18
00:08:19,708 --> 00:08:23,086
Řekni. Splním ti cokoli.

19
00:08:26,965 --> 00:08:28,467
Chci tvé srdce.

20
00:08:47,569 --> 00:08:49,196
Věděla jsem to. Lakomec.

21
00:08:49,321 --> 00:08:50,864
Nemá cenu s ním marnit čas.

22
00:08:56,411 --> 00:08:57,371
Sestro.

23
00:08:58,288 --> 00:08:59,998
Chytily jsme do pasti už spoustu mužů.

24
00:09:00,249 --> 00:09:02,334
Všichni to byli lháři.

25
00:09:03,126 --> 00:09:05,796
Kde je muž, který by ti nabídl své srdce

........