1 00:01:11,270 --> 00:01:12,749 PŘEPADENÍ VE VZDUCHU 2 00:03:00,550 --> 00:03:01,869 Dobrý den. 3 00:03:02,230 --> 00:03:03,868 Dobrý den, pane doktore. 4 00:03:04,150 --> 00:03:07,904 Pane Rane, chtěl byste se ještě
na sebe podívat, než budu pokračovat? 5 00:03:08,230 --> 00:03:09,948 Nežiju v minulosti. 6 00:03:13,230 --> 00:03:14,424 Ne, děkuji. 7 00:03:15,430 --> 00:03:17,705 Musím vám dát něco proti bolesti. 8 00:03:17,790 --> 00:03:19,382 To nebude bolet. 9 00:03:21,870 --> 00:03:23,019 Začněte. 10 00:03:46,630 --> 00:03:47,699 Skalpel. 11 00:03:59,710 --> 00:04:02,383 Tak. Postup znáte. Bud'te velmi opatrný. 12 00:04:02,830 --> 00:04:04,707 Máme co dělat s Charlesem Ranem. 13 00:04:04,790 --> 00:04:07,304 -Kde je?
-Na plastické chirurgii. Třetí patro. 14 00:04:07,390 --> 00:04:08,903 Stále si mění obličej. 15 00:04:08,990 --> 00:04:11,458 Jestli to nevyjde, nebudeme mít další šanci. 16 00:04:11,550 --> 00:04:12,778 Do toho! 17 00:04:16,350 --> 00:04:17,783 Kolik je hodin? 18 00:04:17,910 --> 00:04:18,865 Cože? 19 00:04:19,150 --> 00:04:21,220 Chci vědět, kolik je hodin. 20 00:04:26,630 --> 00:04:27,858 Dvanáct. 21 00:04:32,990 --> 00:04:34,184 K zemi! 22 00:04:54,270 --> 00:04:55,669 Hněte sebou! 23 00:04:57,470 --> 00:04:59,108 Schody! Druhou stranou! 24 00:05:31,030 --> 00:05:32,827 Nehýbejte se! Stůjte! 25 00:05:34,750 --> 00:05:36,422 Charlesi Rane, FBI. 26 00:05:37,030 --> 00:05:38,429 Jste zatčen. 27 00:06:05,590 --> 00:06:07,182 Přeji vám příjemný let. 28 00:06:22,750 --> 00:06:24,263 -Prosím.
-Děkuji. 29 00:06:25,310 --> 00:06:26,504 Prosím. 30 00:06:27,870 --> 00:06:29,906 Poslechni! Ticho! Sedni si! 31 00:06:31,190 --> 00:06:35,149 Poslechni mě a nikomu se nic nestane.
Máš klíče ke kabině pilota? 32 00:06:35,230 --> 00:06:37,425 Půjdeme tam hezky pomalounku. 33 00:06:38,430 --> 00:06:40,148 Nenut' mě ji použít. 34 00:06:41,670 --> 00:06:43,103 Hezky pomalu. 35 00:06:43,910 --> 00:06:44,979 Tak. 36 00:06:46,070 --> 00:06:47,219 Moc hezky. 37 00:06:58,270 --> 00:06:59,544 Vypni to. 38 00:07:05,710 --> 00:07:07,507 Co jste to prosím vás dělala? 39 00:07:07,590 --> 00:07:10,343 Improvizovala jsem podle vašeho
bezpečnostího postupu. 40 00:07:11,150 --> 00:07:12,947 Roztomilě, slečno...? 41 00:07:13,630 --> 00:07:16,019 Slaytonová, ale přátelé mi říkají Marti. 42 00:07:16,310 --> 00:07:17,504 Vidíte, 43 00:07:18,270 --> 00:07:21,865 kdyby tohle byla skutečná zbraň,
ten váš trik na efekt... 44 00:07:22,350 --> 00:07:23,863 by vás stál život. 45 00:07:23,950 --> 00:07:26,259 A ohrozil by i ostatní cestující. 46 00:07:26,350 --> 00:07:28,420 Snažila jsem se zachránit životy. 47 00:07:28,550 --> 00:07:31,906 Až vám někdo dá příště zbraň k hlavě
v plném letadle, 48 00:07:32,510 --> 00:07:34,023 postupujte podle instrukcí. 49 00:07:34,110 --> 00:07:36,863 Udělejte přesně to, co vám řekne. Jasné? 50 00:07:38,310 --> 00:07:39,868 Proto jsem ztratila celé odpoledne? 51 00:07:39,950 --> 00:07:43,067 Aby mi nějaký bývalý bezpečák řekl,
že mám poslouchat únosce? 52 00:07:43,150 --> 00:07:45,380 Za prvé nejsem žádný ''bývalý''. 53 00:07:45,710 --> 00:07:47,905 Za druhé se mi má práce líbí. 54 00:07:48,070 --> 00:07:50,106 Setkám se s lidmi jako vy. 55 00:07:50,630 --> 00:07:53,508 Máte o čem přemýšlet,
takže tím lekce končí. 56 00:07:55,270 --> 00:07:57,500 Uneseme vás opět příští týden. 57 00:08:01,110 --> 00:08:03,943 -Co tu sakra děláš?
-Mám se tu dobře. A ty? 58 00:08:04,190 --> 00:08:05,145 Co máš s nohou? 59 00:08:05,790 --> 00:08:08,099 Jsem rád, že mi dohazuješ práci, 60 00:08:08,350 --> 00:08:10,625 ale nemáš právo mi zasahovat do lekcí. 61 00:08:10,710 --> 00:08:13,588 Rozhlédni se.
Tohle je letecké trěninkové středisko. 62 00:08:14,310 --> 00:08:16,460 Ne tajná služba. Uklidni se. 63 00:08:16,670 --> 00:08:18,661 Ted' mě budeš učit moji práci? 64 00:08:18,750 --> 00:08:20,422 Zareagovala špatně. Basta. 65 00:08:20,510 --> 00:08:22,899 Kdysi bys býval hned nevybuchnul. 66 00:08:23,830 --> 00:08:26,424 Prostě mě to napadlo.
Nějak mi připomíná Lisu. 67 00:08:26,510 --> 00:08:27,659 Není jí podobná. 68 00:08:27,750 --> 00:08:31,060 Neřekl jsem, že je jí podobná,
jen že mi ji připomíná. 69 00:08:31,150 --> 00:08:33,220 -Musíme si promluvit.
-Nechci se vrátit. 70 00:08:33,310 --> 00:08:35,062 -Ptal jsem se tě na to?
-Chtěl jsi. 71 00:08:35,150 --> 00:08:38,142 Neříkej mi, že učit tělesné stráže,
noční hlídače a letušky... 72 00:08:38,230 --> 00:08:41,063 bezpečnostní postupy je přesně to,
co chceš dělat. 73 00:08:41,150 --> 00:08:42,469 Je to práce. Líbí se mi. 74 00:08:42,550 --> 00:08:44,905 Ramsey chce,
abych sehnal toho nejlepšího, 75 00:08:44,990 --> 00:08:47,629 co by vedl protiteroristickou jednotku.
Tebe. 76 00:08:47,710 --> 00:08:49,223 Nechci takovou zodpovědnost. 77 00:08:49,310 --> 00:08:52,302 Nechci se dělat hezkým,
to jsem nevymyslel já. 78 00:08:53,030 --> 00:08:55,260 Nikdo není pro tu práci vhodnější než ty. 79 00:08:55,350 --> 00:08:58,308 Věděl jsem, že s tím zase začneš.
Dej mi moje peníze. 80 00:08:58,430 --> 00:08:59,545 -Mám přestat?
-Jo. 81 00:08:59,630 --> 00:09:02,349 Řekni jen, ''jo, beru to'', a já přestanu. 82 00:09:02,510 --> 00:09:04,228 Sakra, Slyi, nech toho. 83 00:09:04,310 --> 00:09:05,789 Ne, ty toho nech. 84 00:09:05,870 --> 00:09:08,145 Tady nejde o práci. Jde o tebe. 85 00:09:08,470 --> 00:09:11,303 Nikdo neví líp než já,
co pro tebe Lisa znamenala, 86 00:09:11,390 --> 00:09:13,187 ale nesmíš si to už vyčítat. 87 00:09:13,270 --> 00:09:15,500 Musíš se vrátit z autu do hry! 88 00:09:17,310 --> 00:09:20,825 Smluvil jsem na zítra oběd s Ramseym
ve 12:00 v Oxfordském klubu. 89 00:09:22,230 --> 00:09:23,822 Doufám, že přijdeš. 90 00:09:23,910 --> 00:09:25,229 Myslím to vážně. 91 00:09:40,630 --> 00:09:42,063 Hej, hezoune! 92 00:09:43,950 --> 00:09:46,066 Kdo je ta holka s pěknou prdelkou? 93 00:09:46,150 --> 00:09:47,549 Jak se jmenuje? 94 00:10:01,550 --> 00:10:03,188 Advokát Phillips. 95 00:10:04,750 --> 00:10:07,218 Zjistil jste, kam mě chtějí odvězt? 96 00:10:07,870 --> 00:10:10,145 Do Los Angeles. Ale nechtějí říct kdy. 97 00:10:10,750 --> 00:10:12,183 Bude to brzo. 98 00:10:12,670 --> 00:10:15,184 Informujte moje lidi. Budou si vědět rady. 99 00:10:15,710 --> 00:10:17,428 Kalifornie má trest smrti. 100 00:10:17,510 --> 00:10:19,307 Je to pokrokový stát. 101 00:10:19,710 --> 00:10:21,746 Budu se tam muset podívat. 102 00:10:22,070 --> 00:10:24,220 Svědek FBI dokáže, že jste zodpovědný... 103 00:10:24,310 --> 00:10:26,346 za dva leteckě atentáty za poslední rok. 104 00:10:26,430 --> 00:10:28,705 Jsem zodpovědný za dvojnásobek. 105 00:10:31,510 --> 00:10:35,298 Obávám se, že můžeme jedině doufat
v prohlášení nesvěprávnosti. 106 00:10:35,870 --> 00:10:38,748 Vzhledem k vašemu dětství by to mělo vyjít. 107 00:10:41,550 --> 00:10:43,541 Nikdy nemluvte o měm dětství. 108 00:10:45,550 --> 00:10:46,699 Jasně? 109 00:10:48,350 --> 00:10:51,547 Nerozpoznat gěnia od blázna
je typické pro lidskou povahu. 110 00:10:54,910 --> 00:10:56,059 A ted'... 111 00:10:56,470 --> 00:10:57,983 po mně opakujte. 112 00:11:01,030 --> 00:11:02,429 Charles Rane... 113 00:11:03,750 --> 00:11:04,944 není... 114 00:11:05,470 --> 00:11:06,664 blázen. 115 00:11:09,230 --> 00:11:10,743 ''Charles Rane... 116 00:11:12,190 --> 00:11:13,623 ''není blázen.'' 117 00:11:17,070 --> 00:11:18,219 Znova. 118 00:11:19,230 --> 00:11:20,743 ''Charles Rane... 119 00:11:21,590 --> 00:11:23,023 ''není blázen.'' 120 00:11:25,630 --> 00:11:26,904 Pokračujte. 121 00:11:27,550 --> 00:11:28,300 ''Charles... 122 00:11:29,150 --> 00:11:30,549 ''Rane není... 123 00:11:31,950 --> 00:11:33,224 "blázen. " 124 00:11:42,470 --> 00:11:44,620 Hod' toho trochu na pánev, jo? 125 00:11:44,710 --> 00:11:45,779 Pusu. 126 00:11:47,790 --> 00:11:49,064 Pěknej blb. 127 00:11:56,430 --> 00:11:57,783 Veselý vánoce, vole! 128 00:11:57,870 --> 00:11:59,781 Otevři kasu. Dej mi prachy! 129 00:11:59,870 --> 00:12:02,828 Drž hubu! Naval je sem!
Otevři tu kasu! Dělej! 130 00:12:03,190 --> 00:12:04,703 Stát! Polož to! 131 00:12:07,790 --> 00:12:10,384 Vycouvej, nebo tuhle mrchu odprásknu! 132 00:12:11,150 --> 00:12:13,220 Vycouvej! Polož tu pistoli! 133 00:12:14,190 --> 00:12:15,828 Hergot, polož ji! 134 00:12:17,310 --> 00:12:19,028 Dobře. Pokládám ji. 135 00:12:19,510 --> 00:12:21,182 Jen se nerozčiluj. 136 00:12:22,990 --> 00:12:25,868 Nic se ti nestane, zlato. Nebudu ti bránit. 137 00:12:26,190 --> 00:12:28,385 Neměls mi bránit ani předtím. 138 00:12:36,590 --> 00:12:37,989 Proboha! Liso! 139 00:12:40,830 --> 00:12:42,024 Miláčku! 140 00:12:42,110 --> 00:12:44,704 Budeš v pořádku. Nic vážněho to není. 141 00:12:45,710 --> 00:12:47,348 Co jsem to udělal? 142 00:13:59,470 --> 00:14:00,789 Jen se podívej. 143 00:14:00,870 --> 00:14:02,098 Tady je. 144 00:14:02,990 --> 00:14:05,299 -John Cutter, Stuart Ramsey.
-Těší mě. 145 00:14:05,390 --> 00:14:08,541 Mě také.
Pan Delvecchio říkal, že možná nepřijdete. 146 00:14:09,230 --> 00:14:11,186 Pan Delvecchio se mýlil. 147 00:14:11,270 --> 00:14:12,623 Posad'me se. 148 00:14:13,150 --> 00:14:16,586 Víte, kolik letadel bylo uneseno
za poslední tři roky? 149 00:14:17,190 --> 00:14:18,828 -Ne.
-Dvacet sedm. 150 00:14:19,550 --> 00:14:23,623 Těměř každá komerční letecká společnost
se musela potýkat s terorismem. 151 00:14:24,430 --> 00:14:25,829 Až na jednu. 152 00:14:26,270 --> 00:14:28,306 Na Izraelce si nikdo netroufl. 153 00:14:28,390 --> 00:14:30,460 Nikdy je nepustí na palubu. 154 00:14:31,070 --> 00:14:32,742 Máte na to nějaký názor? 155 00:14:32,830 --> 00:14:36,664 John je nepochybně nejlepší člověk,
s jakým jsem kdy pracoval. 156 00:14:39,710 --> 00:14:43,305 Výroční schůze našich akcionářů
bude příští týden v Los Angeles. 157 00:14:43,390 --> 00:14:46,507 Letěl bych tam o dva dny dříve
a udělal si krátkou dovolenou, 158 00:14:46,590 --> 00:14:48,387 než vás představím... 159 00:14:49,310 --> 00:14:51,346 jako nového viceprezidenta. 160 00:14:51,710 --> 00:14:54,099 Za předpokladu, že tu práci vezmete. 161 00:14:54,670 --> 00:14:56,183 Připíjím na to. 162 00:15:05,830 --> 00:15:09,140 Než se sejdeš s tou správní radou,
měl bys vymyslet, 163 00:15:09,630 --> 00:15:12,064 co imponujícího jim říct na zahájení. 164 00:15:12,910 --> 00:15:15,378 Možná bych je mohl požádat, aby tě vylili. 165 00:15:15,790 --> 00:15:18,509 Vlastně ted' není vhodná chvíle,
začínat s novými plány. 166 00:15:18,590 --> 00:15:21,150 Bud' prostě sám sebou:
důstojný a okouzlující. 167 00:15:22,510 --> 00:15:24,262 Promiňte. Musíte se vrátit. 168 00:15:24,350 --> 00:15:26,306 Máte nějakě kovově předměty? 169 00:15:26,390 --> 00:15:29,427 Všiml sis někdy,
že skutečně podezřelí nikdy nemají potíže? 170 00:15:29,510 --> 00:15:31,899 Jo, a tak se dostanou do letadla. 171 00:15:34,910 --> 00:15:36,138 Proboha. 172 00:15:36,670 --> 00:15:39,343 Promiňte, ale budu vás muset prohledat. 173 00:15:40,510 --> 00:15:43,707 To ta jeho kovová destička v hlavě.
Staré válečně zranění. 174 00:15:45,870 --> 00:15:47,223 Můžete jít. 175 00:15:48,030 --> 00:15:49,224 Děkuju. 176 00:15:49,550 --> 00:15:50,744 Prosím. 177 00:15:51,630 --> 00:15:53,780 To šlo rychle. Jak to děláš? 178 00:15:53,950 --> 00:15:56,259 Jak to děláš, než nasedneš do letadla? 179 00:15:56,350 --> 00:15:59,069 -Je to černá věc.
-O černých věcech něco vím. 180 00:15:59,950 --> 00:16:01,702 To je to, co na tobě obdivuju. 181 00:16:01,790 --> 00:16:04,748 I když to na tebe zkoušela taková krasavice, 182 00:16:05,230 --> 00:16:07,869 ty zůstáváš věrný slibu zdrženlivosti. 183 00:16:08,110 --> 00:16:09,702 Byl by z tebe dokonalý republikán. 184 00:16:09,790 --> 00:16:12,258 Nemusíš mě doprovázet až do letadla. 185 00:16:12,350 --> 00:16:14,989 To je to nejmenší, co můžu udělat.
Jsme kamarádi. 186 00:16:15,070 --> 00:16:16,264 Přijemný let. 187 00:16:16,350 --> 00:16:18,659 Nevím, proč jsem na tebe tak hodný. 188 00:16:19,070 --> 00:16:20,708 Tys mě do toho dostal. 189 00:16:20,790 --> 00:16:22,701 Jsi spokojený? Tak jdi. 190 00:16:24,110 --> 00:16:26,544 No tak.
Nedívej se na mě těma psíma očima. 191 00:16:26,630 --> 00:16:29,940 Ne, dívám se na tebe vděčným,
dojatým, italoamerickým, 192 00:16:30,030 --> 00:16:32,908 nábožensky inspirovaným pohledem.
V tom je rozdíl. 193 00:16:33,070 --> 00:16:33,866 Proč? 194 00:16:33,950 --> 00:16:37,545 I když to nechceš přiznat,
oba víme, že jsi se rozhodl správně. 195 00:16:37,630 --> 00:16:40,190 Vzal jsem to jen proto, abych ti ztížil život. 196 00:16:40,270 --> 00:16:41,783 -Je to tak?
-Je. 197 00:16:42,350 --> 00:16:44,102 A tak se ti pomstím. 198 00:16:44,270 --> 00:16:45,783 Když už o tom mluvíme, 199 00:16:45,870 --> 00:16:47,383 mám pro tebe překvapení. 200 00:16:47,470 --> 00:16:49,426 Ne, žádná překvapení. Co je to? 201 00:16:49,950 --> 00:16:50,985 Pusu na zámek. 202 00:16:51,070 --> 00:16:53,868 -Aby se ti ten zámek nerozbil. Co je to?
-Poslouchej. 203 00:16:53,950 --> 00:16:57,784 Až budeš v Los Angeles, zavolej mi.
Chci, abys mi o všem řekl. 204 00:16:58,150 --> 00:16:59,629 Posloucháš mě? 205 00:16:59,990 --> 00:17:01,469 Št'astnou cestu. 206 00:17:01,550 --> 00:17:03,302 Slyi, ty nechápeš... 207 00:17:05,670 --> 00:17:07,626 Příjemný let, pane Cuttere. 208 00:18:01,470 --> 00:18:02,823 FBI. Děkuji. 209 00:18:19,590 --> 00:18:20,864 Pan Forget? 210 00:18:20,950 --> 00:18:22,861 ''Forget.'' Jsem Francouz. 211 00:18:23,110 --> 00:18:26,261 Monsieur Forgete, jste na 5-C.
To místo u uličky. 212 00:18:26,910 --> 00:18:28,389 Vlevo. Děkuji. 213 00:18:39,950 --> 00:18:42,384 Normane, je neslušné takhle civět. 214 00:18:59,750 --> 00:19:02,184 Mohu vám vzít kabát, pane? Děkuji. 215 00:19:05,310 --> 00:19:08,780 Co je pravdy na tom, že muži v L.A.
mluví bez nápovědy? 216 00:19:09,350 --> 00:19:12,501 Mluví hodně, ale jestli něco říkají, to je jiná. 217 00:19:12,790 --> 00:19:15,258 -Je to tvůj první let do L.A.?
-Ano. 218 00:19:15,750 --> 00:19:18,139 Jsem Sabrina Ritchieová. Těší mě. 219 00:19:18,430 --> 00:19:21,069 Marti Slaytonová. Sabrina, krásně jměno. 220 00:19:21,150 --> 00:19:23,664 Nejhezčí je být chválen tobě rovným. 221 00:19:24,110 --> 00:19:26,021 Moc se mi líbí i tvůj přízvuk. 222 00:19:26,270 --> 00:19:28,306 Mezi námi se ho už dlouho snažím zbavit. 223 00:19:28,390 --> 00:19:30,460 Zní tak studeně a neosobně. 224 00:19:30,630 --> 00:19:32,382 Ted' když to říkáš... 225 00:19:34,150 --> 00:19:36,459 Spolěhej se vždy na první dojem. 226 00:19:36,870 --> 00:19:39,304 Tak se mi zdá, že to bude zajímavý let. 227 00:19:39,390 --> 00:19:40,982 To pevně doufám. 228 00:19:41,990 --> 00:19:44,060 Spočítala jsi už cestující? 229 00:19:44,350 --> 00:19:46,944 Jak mluvíme, mé prsty už začínají ukazovat. 230 00:19:47,910 --> 00:19:49,548 Šampaňské, madam? 231 00:20:12,470 --> 00:20:15,303 Chovej se slušně.
Ve vězení mít hračky nebudeš. 232 00:20:15,390 --> 00:20:19,542 Nikdy jsem žádné neměl. Podle otce
by mi zdeformovaly smysl pro hodnoty. 233 00:20:20,190 --> 00:20:21,942 Je tvůj otec ještě naživu? 234 00:20:23,230 --> 00:20:24,424 Zemřel... 235 00:20:24,510 --> 00:20:25,943 násilnou smrtí. 236 00:20:27,750 --> 00:20:29,422 Dva, tři, čtyři... 237 00:20:35,270 --> 00:20:37,147 Padesát šest, padesát sedm... 238 00:20:40,950 --> 00:20:42,941 padesát osm, padesát devět... 239 00:20:54,110 --> 00:20:56,499 -Přejete si něco?
-Ted' ne, děkuji. 240 00:21:00,190 --> 00:21:02,943 Vypadá to,
že jsem našel svou příští bývalou ženu. 241 00:21:10,950 --> 00:21:14,067 Zkontrolujte,
zda máte ruční zavazadla pod sedadlem... 242 00:21:14,150 --> 00:21:16,584 nebo v horním odkládacím prostoru. 243 00:21:18,310 --> 00:21:21,268 Jsem Marti.
Mohu-li vám nějak zpříjemnit let, 244 00:21:22,310 --> 00:21:24,505 požádejte mě kdykoli o pomoc. 245 00:21:31,550 --> 00:21:33,541 Kdo potřebuje pomoc už ted'? 246 00:21:34,150 --> 00:21:35,185 John Cutter. 247 00:21:35,270 --> 00:21:37,579 Je bezpečností pracovník aerolinií. 248 00:21:37,670 --> 00:21:38,944 Bezpečnostní? 249 00:21:39,550 --> 00:21:41,302 Hned si připadám v bezpečí. 250 00:22:44,230 --> 00:22:45,345 Menu, pane? 251 00:22:50,950 --> 00:22:52,224 Promiňte. 252 00:22:54,630 --> 00:22:56,939 Je ten pán s želízky nebezpečný? 253 00:22:58,630 --> 00:23:00,143 Nemusíte se ničeho bát. 254 00:23:00,230 --> 00:23:02,664 Je tak bezpečný jako tenhle hezký hoch. 255 00:23:02,750 --> 00:23:04,581 -Jak se jmenuješ?
-Norman. 256 00:23:04,670 --> 00:23:07,309 Jestli se o něco pokusí, zastřelím ho. 257 00:23:07,750 --> 00:23:09,422 Co jestli vystřelí i on? 258 00:23:09,510 --> 00:23:13,708 Mám ještě tajný dešifrovací kroužek,
co mě chrání před výstřely a pavouky, 259 00:23:13,910 --> 00:23:15,343 ale nechal jsem ho doma. 260 00:23:15,430 --> 00:23:18,342 Neboj se,
já mám svůj a zachráním nás všechny. 261 00:23:18,430 --> 00:23:21,866 Usměj se na mě a já ti přinesu limonádu.
Jestli maminka souhlasí. 262 00:23:21,950 --> 00:23:23,463 -Jistě.
-Pomerančovou? 263 00:23:24,030 --> 00:23:25,463 Hned ti ji přinesu. 264 00:23:25,670 --> 00:23:26,864 Děkuju. 265 00:23:33,150 --> 00:23:35,664 Promiňte, ale světlo mi už svítí delší dobu. 266 00:23:35,750 --> 00:23:38,787 Jestli se vrátíte na místo,
přinesu vám oříšky. 267 00:23:39,230 --> 00:23:40,868 Chci jen aspirin. 268 00:23:42,150 --> 00:23:43,344 Prosím. 269 00:23:45,230 --> 00:23:46,549 Podívejte, 270 00:23:47,270 --> 00:23:51,024 možná jsem byl na vás trochu moc přísný
při té lekci, ale bylo to pro vaše dobro. 271 00:23:51,110 --> 00:23:52,748 To má být omluva? 272 00:23:53,630 --> 00:23:55,461 Tohle bude dlouhý let. 273 00:23:55,590 --> 00:23:57,069 To jste uhodl. 274 00:23:57,350 --> 00:23:58,624 Promiňte. 275 00:24:01,670 --> 00:24:03,740 Mohla byste pro mě něco udělat? 276 00:24:03,870 --> 00:24:05,098 Bude to něco rozumné? 277 00:24:05,190 --> 00:24:07,260 Nelétám zrovna s potěšením. 278 00:24:08,030 --> 00:24:10,066 Můžete dostat další polštáře. 279 00:24:10,150 --> 00:24:14,189 Jak se něco pohybuje rychleji než chůzí,
raději sedím sám za volantem. 280 00:24:14,270 --> 00:24:16,738 Kdo by byl řekl, že máte komplex kontroly. 281 00:24:16,830 --> 00:24:20,345 -Vy mi to neusnadníte, co?
-Jak vám mohu zpříjemnit let? 282 00:24:20,550 --> 00:24:23,542 Jen chci,
abyste mě čas od času zkontrolovala. 283 00:24:24,870 --> 00:24:27,464 Běžte si sednout a já uvidím, co se dá dělat. 284 00:24:34,150 --> 00:24:35,947 Dáte si k večeři šampaňské? 285 00:24:36,030 --> 00:24:39,022 Ne ve službě,
ale dám si rajskou št'ávu a kuře. 286 00:24:41,150 --> 00:24:42,583 Jak příznačné. 287 00:24:42,750 --> 00:24:44,308 Já si dám stejk. 288 00:24:44,390 --> 00:24:47,541 Šampaňské nechte u ledu,
budeme oslavovat později. 289 00:24:53,590 --> 00:24:56,741 Pane, tohle je paní Edwardsová.
Létá velmi často. 290 00:24:58,070 --> 00:25:01,745 Když jsem jí o vás řekla,
nabídla se, že vám zpříjemní let. 291 00:25:02,590 --> 00:25:04,626 Poznat vás je pro mě čest. 292 00:25:05,830 --> 00:25:08,902 Létám takhle každý měsíc.
Mám vnoučata ve Van Nuys. 293 00:25:08,990 --> 00:25:11,140 To je kousek od Los Angeles. 294 00:25:11,430 --> 00:25:14,547 Možná to ani není mimo Los Angeles,
ale to město je tak roztažené, 295 00:25:14,630 --> 00:25:18,384 že je těžké vědět, kde začíná a kde končí,
co je uvnitř a co venku. 296 00:25:19,910 --> 00:25:23,220 Počkejte, až řeknu všem,
že jsem seděla v letadle vedle vás. 297 00:25:23,510 --> 00:25:25,421 Pravidelně sleduji váš pořad. 298 00:25:25,510 --> 00:25:27,466 -Můj pořad?
-Nenechám si ho ujít. 299 00:25:30,070 --> 00:25:34,222 Moc se mi líbí, jak vtipkujete o ''věcech,
co vás nutí dělat 'hmmm'''. 300 00:25:42,150 --> 00:25:45,028 -Roberte.
-Potřebuji zvláštní službu v první třídě. 301 00:25:45,670 --> 00:25:47,467 Hned ji pošlu nahoru. 302 00:26:01,150 --> 00:26:03,744 Moc se mi líbilo, jak jste setřel tu Madonnu. 303 00:26:03,870 --> 00:26:06,509 Co vám má co říkat, jak se máte česat? 304 00:26:07,590 --> 00:26:09,660 Promiňte, musím na toaletu. 305 00:26:10,390 --> 00:26:12,142 Budu tam asi dlouho. 306 00:26:12,870 --> 00:26:14,542 Mně se to taky stává. 307 00:26:20,030 --> 00:26:21,429 Čeho je moc, 308 00:26:22,550 --> 00:26:24,063 toho je příliš. 309 00:26:27,270 --> 00:26:29,067 Nevíte, kolik je hodin? 310 00:26:29,150 --> 00:26:30,981 Proč? Někam pospícháš? 311 00:26:41,030 --> 00:26:43,100 Jak si přejete ten stejk, pane? 312 00:26:43,310 --> 00:26:44,504 Krvavý. 313 00:26:48,350 --> 00:26:51,308 Sedněte si všichni!
Bud'te ticho a nic se vám nestane. 314 00:27:07,590 --> 00:27:08,784 Kdo řídí? 315 00:27:08,870 --> 00:27:09,905 Já. 316 00:27:10,670 --> 00:27:12,262 Znova. Kdo řídí? 317 00:27:13,150 --> 00:27:14,185 Vy. 318 00:27:14,270 --> 00:27:15,498 Výborně. 319 00:27:15,670 --> 00:27:17,183 Ticho! Sednout! 320 00:27:20,190 --> 00:27:21,703 Co to sakra je? 321 00:27:24,230 --> 00:27:27,142 Sedněte si a mlčte,
nebo vás zabijeme. Je to na vás. 322 00:27:27,510 --> 00:27:28,625 Dámy a pánové, 323 00:27:28,710 --> 00:27:31,668 obávám se,
že váš zábavný program byl zrušen. 324 00:27:32,150 --> 00:27:34,345 Zbraně mě posádky jsou pravé. 325 00:27:34,870 --> 00:27:36,349 Stejně jako chut' je použít, 326 00:27:36,430 --> 00:27:37,624 budou-li provokováni. 327 00:27:37,710 --> 00:27:40,861 Jsem ochoten udělat cokoli
k dosažení svého cíle. 328 00:27:41,510 --> 00:27:44,422 Budete-li řídit danými pokyny,
nic se vám nestane. 329 00:27:44,630 --> 00:27:47,269 Jestli neposlechnete
nebo nám budete bránit, 330 00:27:47,350 --> 00:27:48,829 budete zastřeleni. 331 00:27:52,750 --> 00:27:53,978 Proboha. 332 00:28:07,190 --> 00:28:08,339 Dobře. 333 00:28:09,230 --> 00:28:11,505 Takhle si představujete překvapení? 334 00:28:12,190 --> 00:28:14,704 Velká legrace, Slyi. Měl bys tu být. 335 00:28:43,790 --> 00:28:45,826 Ne, to není možně. Ne ted'. 336 00:28:48,670 --> 00:28:51,104 Nejdřív ten komik Arsenio, ted' zas tohle. 337 00:28:57,910 --> 00:28:59,104 No tak. 338 00:28:59,830 --> 00:29:02,708 Haló. Mimořádný případ.
Jmenuji se John Cutter. 339 00:29:07,310 --> 00:29:09,141 Je tam Sly Delvecchio? 340 00:29:09,550 --> 00:29:12,144 Nevím, jak se to píše. D-E-L-vecchio. 341 00:29:13,230 --> 00:29:16,188 -Gary sepsal ta čísla a...
-Máte tam telefon. 342 00:29:17,110 --> 00:29:18,384 Promiňte. 343 00:29:20,510 --> 00:29:21,909 -Kdo je to?
-John Cutter. 344 00:29:21,990 --> 00:29:23,105 Senzace. 345 00:29:26,510 --> 00:29:27,545 Do prdele. 346 00:29:27,630 --> 00:29:28,824 Cuttere? 347 00:29:31,150 --> 00:29:32,981 Vy! Vrat'te se na místo. 348 00:29:33,070 --> 00:29:35,504 Prosím, nestřílejte! Nechci umřít! 349 00:29:35,790 --> 00:29:37,826 Řekl jsem zpátky na místo! 350 00:29:38,630 --> 00:29:40,586 Převzali řízení letadla! 351 00:29:42,390 --> 00:29:45,302 Zavolejte všechny sem nahoru
na mimořádnou schůzi. Okamžitě! 352 00:29:45,390 --> 00:29:47,267 Převzali řízení letadla! 353 00:30:02,670 --> 00:30:04,103 Kolik vás je? 354 00:30:04,990 --> 00:30:06,946 Pozdravíme naše přátele. 355 00:30:09,110 --> 00:30:10,225 Stát! 356 00:30:10,590 --> 00:30:12,387 Odhod' ji, nebo máš po kamarádovi. 357 00:30:12,470 --> 00:30:13,983 Nemám kamarády. 358 00:30:14,390 --> 00:30:16,984 Jmenuje se John Cutter.
Bezpečnostní pracovník aerolinií. 359 00:30:17,070 --> 00:30:20,858 Jsem si jist, že vaši nadřízení by nechtěli,
abyste jednal unáhleně... 360 00:30:21,070 --> 00:30:23,948 a riskoval tak životy těchto skvělých lidí. 361 00:30:24,430 --> 00:30:26,022 Stoupni si! Hni sebou! 362 00:30:32,430 --> 00:30:35,627 Pro posádku letadla je risk
součástí jejich práce. 363 00:30:36,430 --> 00:30:38,022 Ale tito cestující... 364 00:30:38,110 --> 00:30:39,543 nemají žádnou vinu. 365 00:30:39,630 --> 00:30:40,949 Co chcete? 366 00:30:41,710 --> 00:30:45,020 Co chci, to mám.
Mám kontrolu letadla a všeho v něm. 367 00:30:46,550 --> 00:30:48,427 Chcete, abych vám to dokázal? 368 00:30:50,110 --> 00:30:51,259 Řekněte... 369 00:30:51,830 --> 00:30:53,900 panu Cutterovi, jak se jmenujete. 370 00:30:55,030 --> 00:30:56,258 Douglas. 371 00:30:56,630 --> 00:30:58,268 Pan Cutter, pan Douglas. 372 00:30:58,350 --> 00:30:59,544 Pust' ho. 373 00:30:59,630 --> 00:31:01,382 Máte děti, Douglasi? 374 00:31:02,510 --> 00:31:03,829 Mám dceru. 375 00:31:04,910 --> 00:31:06,229 Má rodinu. 376 00:31:07,729 --> 00:31:10,002 Má dceru, která ho miluje, 377 00:31:10,002 --> 00:31:12,670 a ta měla otce, dokud jste se do toho nemíchaly. 378 00:31:18,670 --> 00:31:20,270 Zahoď tu zasranou zbraň. 379 00:31:29,270 --> 00:31:30,270 Neschopáky nepotřebuju. 380 00:31:37,270 --> 00:31:38,419 Výtah. 381 00:31:52,510 --> 00:31:54,262 Kdo jste? Co děláte? 382 00:31:54,670 --> 00:31:56,228 To je v pořádku. Vždycky tu někdo je. 383 00:31:56,310 --> 00:31:59,888 Jen jsem měl poslat jídlo nahoru.
Nechte mě. 384 00:32:00,110 --> 00:32:03,924 Dobře. Frank, Frank. Nahoře jsou únosci, rozumíte? 385 00:32:04,230 --> 00:32:06,027 Potřebuju vaši pomoc, jakoukoli. 386 00:32:08,150 --> 00:32:11,904 Já riskovat nebudu.
Budete si muset s teroristy poradit sám. 387 00:32:12,310 --> 00:32:14,346 Dej mi nůž nebo šroubovák. 388 00:32:19,990 --> 00:32:22,743 Myslím,
že bychom měli vyhovět panu Raneovi. 389 00:32:40,790 --> 00:32:42,018 Pojd' sem! 390 00:32:57,990 --> 00:33:00,026 Najdi něco, čím ho svázat. 391 00:33:01,510 --> 00:33:05,127 Davis, ohlaš to FBI a upozorni radar.
Nepust'te letadlo z dohledu! 392 00:33:05,210 --> 00:33:08,070 Mary, hned mi dejte vědět, jak se spojíte s pilotem. 393 00:33:08,350 --> 00:33:10,625 Ohlašte naši situaci leteckým dispečerům. 394 00:33:10,710 --> 00:33:14,749 Chci úplný seznam cestujících.
Chci ho před pěti minutami. Do práce! 395 00:33:35,130 --> 00:33:37,803 -Jaký máš plán?
-Dostat se k letecké elektrotechnice. 396 00:33:37,890 --> 00:33:40,927 Pak můžu převzít kontrolu
........