1
00:00:01,520 --> 00:00:04,298
Kavárna Khalil ve čtyři hodiny.
Musím ti o něčem říct.

2
00:00:05,960 --> 00:00:07,880
- Někdo mě podrazil.
- Myslíš si, že jsme to byl já.

3
00:00:07,881 --> 00:00:10,519
- Očekáváte, že se vrátíte do práce?
- Jsem vaše nejlepší agentka.

4
00:00:10,520 --> 00:00:11,919
Cílem je Jack Turner.

5
00:00:11,920 --> 00:00:16,199
Pan Turner se momentálně
uchází o přehradu Upper Khyber.

6
00:00:16,200 --> 00:00:17,359
Eddie!

7
00:00:17,360 --> 00:00:19,759
- Hej!
- Tati!

8
00:00:19,760 --> 00:00:21,879
Tati, tohle je Alex Kentová,
zachránila Eddieho.

9
00:00:21,880 --> 00:00:22,920
Něco se děje.

10
00:00:24,040 --> 00:00:26,000
Ahoj, Eddie.
Zůstanete chvilku?

11
00:00:26,001 --> 00:00:29,039
Jsi někde, kde nemáš co dělat.
Jsi mrtvý.

12
00:00:29,040 --> 00:00:31,039
Keel říká, že máme v týmu krtka.

13
00:00:31,040 --> 00:00:32,998
Někdo mě zradil.
Někdo z týmu.

14
00:00:32,999 --> 00:00:34,240
Odstranění povoleno.

15
00:00:34,241 --> 00:00:36,959
Zabij mě a už se nikdy nedovíš,
kdo chce tvou smrt.

16
00:00:36,960 --> 00:00:38,200
O čem to mluvíš?

17
00:01:09,259 --> 00:01:12,259
<b>HUNTED</b>

18
00:01:12,359 --> 00:01:15,359
<b>SÉRIE 1, EPIZODA 3</b>
<b>LB</b>

19
00:01:15,359 --> 00:01:18,359
Překlad: DENERICK a Miki226
Korekce: Miki226

20
00:01:18,459 --> 00:01:21,459
www.neXtWeek.cz

21
00:01:21,559 --> 00:01:24,459
www.serialzone.cz

22
00:01:55,560 --> 00:01:57,719
Máme zpoždění.

........