1
00:00:00,000 --> 00:00:23,878
<font color="#3399CC">Subtitles by </font><font color="ffffff">MemoryOnSmells</font>
<font color="#3399CC">přeložil: 4everMan </font>

2
00:00:38,827 --> 00:00:40,026
V pořádku?

3
00:00:40,027 --> 00:00:41,946
Jo. Vezmi to, ksichte.

4
00:00:41,947 --> 00:00:43,427
Ano, pane držko.

5
00:00:46,427 --> 00:00:47,325
Jenom to povláčet tudy...

6
00:00:47,377 --> 00:00:48,018
Hej!

7
00:00:48,019 --> 00:00:49,018
Au.

8
00:00:50,058 --> 00:00:52,217
Ahoj!

9
00:00:52,218 --> 00:00:53,977
Bože, nejhorší práce na světě.

10
00:00:53,978 --> 00:00:55,258
Nebude to tak špatné.

11
00:00:55,259 --> 00:00:58,097
Jak nemůže být uklízení
půdy s tátou špatné?

12
00:00:58,098 --> 00:00:59,977
Máš pravdu, bude to hrozné.

13
00:00:59,978 --> 00:01:01,537
Haló?!

14
00:01:01,538 --> 00:01:03,337
Jsem nahoře, minutku!

15
00:01:03,338 --> 00:01:05,137
Víš, že bych rád pomohl, ale...

16
00:01:05,138 --> 00:01:06,378
Jo.

17
00:01:10,298 --> 00:01:11,177
Adame?

18
00:01:11,178 --> 00:01:12,097
Co?

19
00:01:12,098 --> 00:01:13,137
Mohl bys...?

20
00:01:13,138 --> 00:01:14,177
Au!

21
00:01:14,178 --> 00:01:15,377
Mám tě!

22
00:01:15,378 --> 00:01:16,737
Zmetku! Jak jsi...?

23
00:01:16,738 --> 00:01:19,138
Snad sis nemyslel, že jsem si
vykloubil rameno?

24
00:01:19,139 --> 00:01:20,897
Cože?! No, proč jsi...?

25
........