1
00:00:01,485 --> 00:00:05,133
Ryane, první narozeniny o samotě
mohou být obtížné,

2
00:00:05,357 --> 00:00:07,726
a proto ti chce skupina nějakým
způsobem pomoci.

3
00:00:07,734 --> 00:00:10,067
V tom nejlepším možném smyslu.

4
00:00:10,069 --> 00:00:12,570
Připravila jsem...
Bubny, prosím...

5
00:00:16,141 --> 00:00:18,836
Pouliční závod na téma Ryan King.

6
00:00:19,331 --> 00:00:20,997
Je tu jedna společnost,
která se tím zabývá,

7
00:00:20,999 --> 00:00:22,632
a která vymyslela několik
zábavných úkolů

8
00:00:22,634 --> 00:00:23,833
založených na Ryanovi a jeho životě.

9
00:00:23,835 --> 00:00:25,568
Už máte týmy?
Protože já si vybírám Ryana,

10
00:00:25,570 --> 00:00:28,538
Lauren a kohokoliv
kromě pana K..

11
00:00:28,540 --> 00:00:30,640
Všichni jsme boží děti,
ale chci to vyhrát

12
00:00:30,642 --> 00:00:31,908
a s tebou není něco v pořádku.

13
00:00:32,258 --> 00:00:33,143
V pořádku.

14
00:00:33,406 --> 00:00:34,644
Lidi, važím si toho, že

15
00:00:34,646 --> 00:00:37,280
vkládáte tolik svého podivné a
šílené energie do mě,

16
00:00:37,282 --> 00:00:39,215
ale já svoje narozeniny neslavím.

17
00:00:39,217 --> 00:00:41,718
Ryane, chápu tě,

18
00:00:41,720 --> 00:00:43,086
ale pojďme se promluvit o tom,
co cítíš.

19
00:00:43,088 --> 00:00:46,556
Budu Ryanův vnitřní monolog.

20
00:00:47,703 --> 00:00:48,858
Jsem Ryan,

21
00:00:48,860 --> 00:00:50,693
mám strach z emocí,

22
00:00:50,695 --> 00:00:52,095
které by mohly moje narozeniny vzbudit,

23
00:00:52,097 --> 00:00:56,532
........