1
00:00:00,828 --> 00:00:04,476
Ryane, první narozeniny o samotě
mohou být obtížné,

2
00:00:04,700 --> 00:00:07,069
a proto ti chce skupina nějakým
způsobem pomoci.

3
00:00:07,077 --> 00:00:09,410
V tom nejlepším možném smyslu.

4
00:00:09,412 --> 00:00:11,913
Připravila jsem...
Bubny, prosím...

5
00:00:15,484 --> 00:00:18,179
Pouliční závod na téma Ryan King.

6
00:00:18,674 --> 00:00:20,340
Je tu jedna společnost,
která se tím zabývá,

7
00:00:20,342 --> 00:00:21,975
a která vymyslela několik
zábavných úkolů

8
00:00:21,977 --> 00:00:23,176
založených na Ryanovi a jeho životě.

9
00:00:23,178 --> 00:00:24,911
Už máte týmy?
Protože já si vybírám Ryana,

10
00:00:24,913 --> 00:00:27,881
Lauren a kohokoliv
kromě pana K..

11
00:00:27,883 --> 00:00:29,983
Všichni jsme boží děti,
ale chci to vyhrát

12
00:00:29,985 --> 00:00:31,251
a s tebou není něco v pořádku.

13
00:00:31,601 --> 00:00:32,486
V pořádku.

14
00:00:32,749 --> 00:00:33,987
Lidi, važím si toho, že

15
00:00:33,989 --> 00:00:36,623
vkládáte tolik svého podivné a
šílené energie do mě,

16
00:00:36,625 --> 00:00:38,558
ale já svoje narozeniny neslavím.

17
00:00:38,560 --> 00:00:41,061
Ryane, chápu tě,

18
00:00:41,063 --> 00:00:42,429
ale pojďme se promluvit o tom,
co cítíš.

19
00:00:42,431 --> 00:00:45,899
Budu Ryanův vnitřní monolog.

20
00:00:47,046 --> 00:00:48,201
Jsem Ryan,

21
00:00:48,203 --> 00:00:50,036
mám strach z emocí,

22
00:00:50,038 --> 00:00:51,438
které by mohly moje narozeniny vzbudit,

23
00:00:51,440 --> 00:00:55,875
........