1
00:00:33,583 --> 00:00:39,047
TVÉ JMÉNO BUDE ABRAHAM, NEBOŤ
JSEM TĚ UČINIL OTCEM MNOHA NÁRODŮ

2
00:00:39,172 --> 00:00:41,007
KNIHA GENESIS 17:5

3
00:00:50,100 --> 00:00:53,728
<i>Dějiny se píší</i>
<i>o legendách, ne o lidech.</i>

4
00:00:56,648 --> 00:01:00,318
<i>O vznešenosti, ne o brutalitě.</i>

5
00:01:01,778 --> 00:01:06,324
<i>O vzletných proslovech,</i>
<i>ne o tichých činech.</i>

6
00:01:08,952 --> 00:01:14,166
<i>Dějiny se píší o bitvách, ne o krvi.</i>

7
00:01:14,708 --> 00:01:15,876
14. DUBEN 1865

8
00:01:16,001 --> 00:01:20,964
<i>Ať po mně zůstane jakýkoliv odkaz,</i>
<i>pokud nějaký zůstane,</i>

9
00:01:22,340 --> 00:01:25,719
<i>bude jen zlomkem pravdy.</i>

10
00:01:26,803 --> 00:01:29,890
<i>Protože ať jsem cokoliv...</i>
<i>manžel, právník,</i>

11
00:01:30,974 --> 00:01:32,476
<i>prezident,</i>

12
00:01:33,727 --> 00:01:38,690
<i>považuji se především</i>
<i>za bojovníka s temnotou.</i>

13
00:01:43,195 --> 00:01:46,615
<i>Tobě, drahý příteli Henry,</i>

14
00:01:47,532 --> 00:01:51,369
<i>odkazuji tyto zápisky,</i>
<i>jež počínají mým dětstvím.</i>

15
00:01:57,000 --> 00:01:58,502
Padej. Rychleji!

16
00:01:59,836 --> 00:02:02,506
Prosím, pane. To musí být omyl.

17
00:02:02,714 --> 00:02:04,132
Nejsem otrok.

18
00:02:04,466 --> 00:02:06,760
Pusťte je! Aarone!

19
00:02:06,968 --> 00:02:07,969
Vrať se dovnitř!

20
00:02:08,678 --> 00:02:09,679
Pusťte je!

21
00:02:10,597 --> 00:02:11,807
Wille!

22
00:02:12,057 --> 00:02:13,350
- Ticho!
- Je to můj přítel!

23
00:02:13,517 --> 00:02:14,643
Nevšímej si jich, Abrahame.

........